Docela mne děsí, kolik je mezi námi lidí, kteří asi nikdy nečtou a nepřemýšlí současně. Jinak by nikdo, ale vážně nikdo nemohl z posledního hospodského rozsudku NSS dovodit cokoliv příznivého. Popravdě je ona citovaná část rozsudku děsivější než Freddy Krueger.

Nejvyšší správní soud přisvědčuje navrhovatelce, že nelze nutit občany k očkování proti onemocnění covid-19 tím, že neočkované osoby odpůrce mimořádným opatřením vyloučí z možnosti provádět určité činnosti a využívat služby, které za normálního běhu věcí spadají do rámce běžného života. Tím se totiž z dobrovolného očkování stává nepřímo skrze smíšený správní akt očkování povinné, neboť osobám neočkovaným nezbývá nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud chtějí běžně žít. V době vydání napadeného mimořádného opatření byla sice platná a účinná vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která zavedla určitým skupinám osob povinnost se podrobit očkování proti onemocnění covid-19 do 28. 2. 2022. Pro značnou část obyvatelstva však bylo očkování stále dobrovolné. Osoby nelze vyloučit z provádění činností a využívání služeb regulovaných mimořádným opatřením jen z toho důvodu, že nepodstoupily dobrovolné očkování. Dokud není stanovena očkovací povinnost, je na každém, aby se sám rozhodl, zda se nechá naočkovat, či nikoliv.

Ještě jednou a pomalu: „Osoby nelze vyloučit z provádění činností a využívání služeb regulovaných mimořádným opatřením jen z toho důvodu, že nepodstoupily dobrovolné očkování. Dokud není stanovena očkovací povinnost, je na každém, aby se sám rozhodl, zda se nechá naočkovat, či nikoliv.

Z tohoto závěru podle mne jednoznačně vyplývá, že kdyby ministerstvo zdravotnictví ze své vůle vyplodilo další šílenou novelu očkovací vyhlášky, což se klidně může stát, a kdyby stanovilo očkovaní na covid nebo jinou krávovinu jako povinné, pak bude dle názoru NSS v pořádku (což ostatně musíte cítit ze zbytku rozsudku), že neočkovaní budou mít znemožněn přístup na všeliká místa, která nejsou potřebná pro přežití. Proto absolutně nechápu, co je na textu citovaném výše k oslavě. Slouží tak leda pro získání laciných politických bodů a k matení veřejnosti. Hanba každému právníkovi, kdo text vytrhává z kontextu zbytku rozsudku a škodí tak všem.

Více textů k rozsudku NSS

%d bloggers like this: