S obrovským úžasem jsem si na Novinky.cz přečetla článek k tomu dnešnímu komickému a trapnému rozhodnutí NSS s názvem „Soud tvrdě zkritizoval vládu: Nesmíte opatřeními nutit lidi do očkování„. Píše se v něm mj.:

Nelze nutit občany k očkování proti onemocnění covid-19 tím, že neočkované osoby odpůrce (ministerstvo zdravotnictví; pozn. red.) mimořádným opatřením vyloučí z možnosti provádět určité činnosti a využívat služby, které za normálního běhu věcí spadají do rámce běžného života,“ konstatuje středeční verdikt NSS. „Tím se totiž z dobrovolného očkování stává nepřímo skrze smíšený právní akt očkování povinné, neboť osobám neočkovaným nezbývá nic jiného než se nechat naočkovat, pokud chtějí běžně žít,“ rozhodl senát s předsedou Petrem Mikešem. Následně konstatoval ještě další fakt, na nějž autoři nařízení jakoby zapomněli: „Dokud není stanovena očkovací povinnost, je na každém, aby se sám rozhodl, zda se nechá naočkovat, či nikoliv.“

To přece NENÍ vůbec pravda. Ano, tyhle hemzy v rozhodnutí NSS skutečně jsou, ALE!!! Po tom, co NSS učinil za dost lidskoprávním řečičkám, řekl to podstatné:

Z odůvodnění mimořádného opatření nicméně nevyplývá (až na shora uvedenou výjimku), že by jeho cílem mělo být donutit neočkované osoby k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. Podle odůvodnění mimořádného opatření i tvrzení odpůrce v průběhu řízení před soudem bylo cílem to, aby došlo ke zmenšení rizika přenosu onemocnění mezi jedinci a ke snížení rizika dalšího zhoršení epidemické situace v celé populaci tak, aby se předešlo zahlcení a zhroucení zdravotního systému. Cílem mimořádného opatření současně byla snaha reagovat na nastupující vlnu varianty omikron ve spojení s probíhajícím přenosem varianty delta. Jelikož dosavadní důkazy podle odpůrce naznačují sníženou účinnost očkování proti nákaze variantou omikron, bylo přistoupeno k podávání tzv. posilujících dávek. Ochrana veřejného zdraví představuje nepochybně legitimní cíl, který je přípustný podle pandemického zákona...

Podle navrhovatelkou relevantně nezpochybněných východisek odpůrce mají neočkované osoby bez prodělaného onemocnění covid-19 mají oproti očkovaným osobám větší pravděpodobnost nákazy tímto onemocněním. V případě nákazy jim pak hrozí vážnější průběh nemoci. Současně jsou více nebezpečné pro své okolí, neboť infekci šíří více než očkované osoby (blíže viz body [73] a [76] tohoto rozsudku). Zamezení kontaktu těchto osob na místech a v situacích, kde je objektivně vyšší míra rizika přenosu viru, proto přispívá jednak k tomu, aby se zmenšilo riziko přenosu onemocnění v populaci, jednak k tomu, aby se tyto osoby nenakazily. Tím je zprostředkovaně chráněn zdravotní systém, který bude v případě úspěšného omezení šíření viru v rizikové populaci zatížen menším množstvím případů závažného průběhu onemocnění. Omezení této skupiny osob tím, že nemohou podle čl. I bodu 15 mimořádného opatření žádným způsobem prokázat svoji tzv. bezinfekčnost, je proto nástrojem způsobilým k dosažení cíle sledovaného mimořádným opatřením...

Soud proto považuje s ohledem na tyto okolnosti za ještě přiměřené, že došlo oproti dřívějšímu stavu ke zpřísnění podmínek, za kterých je možné využívat některé služby a účastnit se některých akcí. Jestliže totiž existuje podle odpůrce relativně účinná ochrana proti těžkému průběhu onemocnění (byť není vyloučeno, že se jím člověk i přes očkování nakazí), není důvod k úplnému zavření provozoven a služeb, tak jak tomu bylo např. na jaře 2021. Naopak je namístě regulaci směřovat vůči těm osobám, které mohou být tímto onemocněním nejvíce ohroženy a mohou tak následně ohrozit zdravotní systém. Jednak tím dochází k minimalizaci zásahu do práv a právem chráněných zájmů provozovatelů podniků a služeb, jednak je tím dosaženo ochrany zdraví neočkovaných osob a fungování zdravotního systému jako celku.

Tohle je PRAVÝ závěr rozhodnutí NSS, nikoliv to, co je na Novinkách. Vždyť to, co NSS nakonec řekl, je v úplné rozporu s tím, co je na Novinkách. Nechápu tedy vůbec celou tu šaškárnu. Lidi, nebuďte blbí a naivní, copak jste se ještě za ty dva roky nepoučili, že NSS neudělá lautr nic ve prospěch právního státu a demokracie?

%d bloggers like this: