Díky jedné kamarádce jsem zjistila, že jsem v tom panoptiku soudních hrůz, dnešním rozsudku NSS, který si skutečně nějací pitomečci na svých drahocenných fejsáčích a twitterech pochvalují (asi se ani neobtěžovali si těch 27 stránek přečíst, než začali štěbetat do světa, přehlédla ještě jednu obzvláštní ohavnost. NSS zcela nepokrytě vládu navádí, co má udělat, aby opatření nezrušil. Doopravdy. Vážně. Fakt. Dovoluji si ony cizí myšlenky šířit a děkovat za ně:

Soud přistoupil ke zrušení výše uvedených částí mimořádného opatření uplynutím sedmého dne od právní moci tohoto rozsudku. Tímto tak poskytl odpůrci s ohledem na aktuální masivní nárůst počtu nakažených způsobený variantou viru omikron přiměřený časový prostor na to, aby mohl na závěry tohoto rozsudku reagovat. Obdobu nyní zrušené regulace by totiž odpůrce mohl přijmout pouze tehdy, pokud by v souladu s § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví zdůvodnil, proč je ohniskem nákazy celá Česká republika, a tudíž každý, kdo se nachází na jejím území, je podezřelým z nákazy. V této souvislosti lze pouze zopakovat slova rozšířeného senátu, že „[z]atím v žádném ze soudně přezkoumávaných opatření však ministerstvo v tomto směru pohříchu nic takového netvrdilo a ani se o to nepokusilo.“ (bod 50 usnesení
RS k omezení osob podezřelých z nákazy). Pokud tomu tak není a odpůrce bude považovat za nezbytné, aby tato pravidla platila, nemůže tak činit prostřednictvím mimořádných opatření, k jejichž vydání nejsou splněny zákonné podmínky. Řešením by pak bylo buď přijetí nové právní úpravy, nebo při splnění podmínek daných ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášení nouzového stavu a v rozsahu nezbytném řešení situace prostřednictvím krizových opatření. Vyhlásit nouzový stav však lze pouze s vědomím jeho výjimečnosti a nutné časové omezenosti jeho použití.

Ministr tedy může:

a) nějakými blafy zdůvodnit, proč je ohniskem nákazy celá republika (i k tomu dává NSS pilně řešení – bo omikron, neasi?) – tohle řešení se asi NSS moc líbí, protože honem tupého Válka upozorňují i na závěry rozšířeného senátu podle hesla chytrému napověz, hloupého kopni;

b) zařídit prohlasování Pandy;

c) vyhlásit znova nouzový stav.

No ty vole! Na NSS jsou ještě větší kokoti, než jsme se obávali. A tentokrát za tu zradu bez hvězdičky.

Taková pěkná kooperace mezi mocí soudní a výkonnou se vidí snad jen v totalitních režimech, říkám si. My tu novelu Pandy fakt nepotřebujeme. Stačí nám k neštěstí bezpáteřní soudci.

%d bloggers like this: