Je mlčení v totalitě slučitelné s etikou advokáta?

Dozvěděli jsme se od advokáta Tomana, že naše vyjadřování k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o rouškách není zrovna v souladu s advokátní etikou. Já sama mám asi hodně volné chápání morálky advokátů. Advokáti jsou zde prostě pro klienty a mají co nejlépe...

Stav nouze: klienti nemají advokáty!

Vyhlašujeme stav nouze o advokáty. Obrací se na nás stále víc a víc podnikatelů, rodičů, pečovatelek z domovů pro seniory, učitelů nebo zaměstnanců a jiných lidí. Je samozřejmé, že nemůžeme ve dvou pomoci všem. Proto naléhavě prosíme advokátky a advokáty, aby se ujali...

Otevřený dopis Advokátní komoře

Věříme, že stejně jako my mnozí jiní advokáti a koncipienti sledují destrukci právního státu a ústavního systému. Pod rouškou údajného boje s pandemií nejsou respektována základní lidská práva a svobody, v právním řádu panuje naprostý chaos, kdy nikdo z nás neví,...

Advokáti by neměli mlčet

Místopředseda ČAK Tomáš Sokol byl jedním z prvních advokátů, kteří se vymezili proti tomu, jak vláda vyhlášením nouzového stavu pošlapala principy právního státu. V aktuálním Bulletinu advokacie č. 7-8/2020 pak stojí na str. 5 za přečtení jeho...

Česká advokátní komora: vládu nekontrolujte, škody nežádejte

Můžete si myslet, že my právníci jsme obecně k ničemu, že jsme lotři a nemáme srdce. Jeden úkol na tom světě ale přece jen máme. Měli bychom se bít za to, aby vždy a za všech okolností byla dodržována ústava, protože to je jediná záruka všeho, co naši společnost drží...