Naše republika je demokratickým právním státem. Na tom nic nemění žádný virus ani klimatické změny ani migrace a nic podobného. Vláda a státní orgány jsou povinny respektovat ústavu a ústavní zákony za každé situace. To se ale od března 2020 neděje. Lidská práva a svobody a zničené životy milionů našich občanů ale zjevně nikoho, kdo reprezentuje státní moc, ať už výkonnou, zákonodárnou ba i soudní, netrápí. 

Dětem je upřeno vzdělání, podnikatelé nemohou pracovat, mnohým pacientům se nedostává potřebné zdravotní péče. Nesmíme se volně pohybovat a lidé jsou odděleni od svých blízkých. Stát v jediném okamžiku necitlivě zasáhl do životů nás všech. S postupem času se ukazuje, že došlo k tolika pochybením, že všechna už nelze ani vyjmenovat.

Tím, co se děje, je zásadně ohrožna nejen demokracie, ale také fungování zdravotnictví, školství, bezpečnost a sociální pomoc potřebným. Stát není možné „vypnout“ a zakonzervovat na řadu měsíců nebo dokonce let. Navíc v situaci, kdy k tomu není žádný rozumný důvod. Naše zákony znají způsoby, jakými lze za normálního chodu věcí řešit výskyt infekčních nemocí.

Začínala jsem bojovat s „kovidovým šílenstvím“ plná naděje, že přece není možné, aby se tohle všechno dělo a aby vláda a parlament beztrestně ubližovali lidem. Dnes už nejsme naivní. Namísto práva a boje s mocí se zaměřuju na změnu v životě mojí rodiny. Děti se budou učit doma a musíme kolem sebe vytvoři kruh nových přátel, kteří si budou navzájem oporou a pomáhat si v těžké situaci.

 

Nová doba není jen hrozná a děsivá. Je i plná nových možností a příležitostí začít se starat sám o sebe a o blízké a doslova se vykašlat na stát. 

 

Tak s odvahou vpřed!

%d bloggers like this: