Otevřený dopis slovenskému předsedovi vlády od Komisárky pre deti

Slovenská Komisárka pre deti je jedna z mála, která pracuje tak, jak má. O to víc mne mrzí, že u nás není vůbec žádná státní instituce, která by se tak bila za práva těch malých „toxických odpadů.“ Psali jsme již o jejím postoji k testování a omezování...

Nová studie: Přenáší se ve školách korona?

Do třetice všeho dobrého i zlého, pokud jde o studie: byla zveřejněna jedna, která se zabývala přenosem koronaviru ve školách. Studie byla přijata k publikaci prochází recenzním řízením. Dovolím si jen ve stručnosti přepsat závěry autorů: RESULTS: Over 9 weeks, 11...

První studie o dopadech roušek na děti

V Německu byla vydána studie, která na rozdíl od té o negativních dopadech lockdownu, neprošla peer reviewed řízením, ale přesto je velmi důležitá. Týká se totiž dopadů nošení roušek a podobných nesmyslů na zdraví dětí (ano, já vím, že děti teď nikoho nezajímají, když...

Děti z mateřinky nemusí nosit náhubky ani venku

Dostal se ke mně značně komický výklad náhubkového opatření od ředitele odboru právního ministerstva zdravotnictví. Jak vidno, ten nebohý úředník se sám vůbec neorientuje v tom, co jeho úřad vydává. No není divu. Není to opravdu pro každého. Takže, jak to je s...