Dostali jsme dotaz, jestli se mohou ti, kterým byly prokázány protilátky, vyhnou očkování, kdyby bylo některým skupinám nařízeno jako povinné (například u policistů, hasičů nebo zdravotníků).

Doporučujeme k přečtení článek: Epidemiolog Jiří Beran: Kdo prodělal covid, nemusí se očkovat

Tuto problematiku upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví následovně:

Podle § 46 odst. 2 platí: Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

V tomto odstavci se nehovoří o mimořádném očkování, což je pochopitelné. Přesto se domníváme, že i zde se musí aplikovat tytéž principy ve prospěch ochrany jedince.

Podle § 46 odst. 6 platí, že způsoby vyšetřování imunity má upravit prováděcí předpis. Tím je tzv. očkovací vyhláška č. 537/2006 Sb. Ta konkrétně řeší protilátky proti hepatitidě B a dále pak spalničkám. Podobně by měla být nějaká hranice protilátek stanovena pro koronavirus.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a dále u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.

V § 92k odst. 5 je upraven tento přestupek: „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 46 odst. 4 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3 nezajistí, aby se fyzická osoba umístěná do zařízení uvedeného v § 46 odst. 4 podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (kontraindikace).“

Informace o tom, že máte imunitu musí váš lékař sdělit na požádání KHS (§ 51 odst. 1 písm. b). Lékař také musí KHS umožnit nahlížení do vaší zdravotní dokumentace (§ 51 odst. 1 písm. c).

Jaká je vyhovující hladina protilátek?

V článku, na který jsme upozornili dnes ráno, se uvádí: „U mladých osob, které COVID-19 prodělaly, předpokládáme, že jsou k infekci odolné a mají velmi nízké riziko opakované nákazy. Dokonce plazmu mladých osob, které mají neutralizační protilátky, používáme pro léčebné účely. Tato plazma by měla mít titr minimálně 160, ale v některých případech je akceptován i titr 80. Pokud nemocnému aplikujeme 300 ml dárcovské plazmy v 1 dávce, dojde k naředění léčebné plazmy přibližně 2700 ml pacientovy plazmy. Dárcova plazma se tak při aplikaci naředí přibližně 10× (z titru 160 se stane 16). Tato hladina je přitom stále považována za protektivní, ba dokonce terapeutickou. Seniory s titrem 20 tedy můžeme směle považovat za imunní a nemusíme je tak úzkostlivě chránit.“

Pokud tedy máte imunitu (protilátky) nebo máte kontraindikaci, nemůže vás nikdo do očkování nutit. Bude velkou otázku, zda bude bráno jako dostačující prokázání buněčné imunity (víme, že tyto testy jsou náročné a že se neprovádí jen tak).

Česká vakcinologická společnost

Díky vám, skvělým a bdělým čtenářům, se dostávám k pořádným extrabuřtům. Dnes je to, čirou náhodou, vyjádření České vakcinologické společnosti (ano, Prymula, Chlíbek a další očkovací experti). V něm se uvádí následující:

Česká vakcinologická společnost testování na covid-19 před podáváním vakcíny nedoporučí. Obecně se mají očkovat jen zdraví lidé, před podáním vakcíny tak budou lidé dotazováni na příznaky (což je u covidu, kde pořád jen slyšíme, že většina lidí žádné příznaky nemá, dost směšné). Podání vakcíny nakaženému bez příznaků neuškodí. 

Problematikou se odborná společnost zabývala na čtvrtečním jednání. „Shodla se na závěru, že testování na covid-19 před očkováním není efektivní ani přínosné a nedoporučuje ho provádět. Nedoporučujeme provádění ani PCR, ani antigenních testů,“ uvedl Chlíbek. Podobně se testování na protilátky nebo na přítomnost infekce nedoporučuje ani u jiných očkování.

Očkovat se budou i lidé, kteří covid-19 už prodělali. „Každý očkovaný bude před očkováním dotazován, případně vyšetřen na příznaky jakéhokoli akutního onemocnění nebo akutních zdravotních obtíží před očkováním,“ doplnil. Očkování bezpříznakového nemocného ho podle Chlíbka nemůže poškodit. Podobně se očkují bez testu také lidé bez příznaků například proti pneumokokům nebo meningokokům.

Má-li Česká vakcinologická společnost zapotřebí uvádět další nepravdy (viz tvrzení, že se testování na protilátky nedoporučuje ani u jiných očkování – přímý rozpor se zněním zákona!), je třeba mít se tisíckrát víc na pozoru. Testování se samozřejmě neprovádí, není-li důvodné předpokládat, že osoba nemoc měla. Vím-li ale, že jsem možná v dětství měla spalničky, test si před očkováním udělat nechám. U koronaviru je víc než pravděpodobné, že mnozí již infekci měli. CDC i WHO předpokládají, že skutečně infikovaných je cca 10x tolik než natestovaných. V ČR by to bylo okolo 60% populace.

Tristní je také tvrzení, že se nemá dělat ani antigenní ani PCR test (to chápu, ten nic neprokazuje ve vztahu k akutně probíhající infekci). Co když ale očkovaný zrovna bude trpět tou nejhorší nemocí ze všech – covidem? Je přece obecně známo, a řekne vám to každá matka dítěte, že se při probíhající infekci očkovat nesmí (natož proti nemoci, kterou tělo zrovna prodělává).

Ano, my všichni víme, že se běžně netestuje před očkováním na všecky možné virózy. Je taky ale známo, že málokterá nemoc (ačkoli asymptomatické průběhy u řady viróz existují) je taková, že by naprostá, ale naprostá většina „nakažených“ ani nevěděla, že nějaký virus vůbec mají a není nemoc, kterou by státy prohlásil za novodobý plicní mor s děsivými následky (které si potáhneme prý celý život, i když máme jen mírný průběh nebo žádný). Měli jste možná tím strašením trochu brzdit, hoši. To vy jste udělali z covidu i z neprověřené vakcíny děsivý přízrak.

Argumentovat meningokokem a tím, že se na něj před očkováním netestuje, je až tristní. Jistě by měli odpovědět spíše lékaři, jestli 80% nebo i víc lidí nepozná, že meningokoka má. Já si myslela, že je to velmi vážná a velmi obávaná nemoc s mimořádně rychlým průběhem, která postihuje hlavně mladé a jejíž příznaky jsou vskutku drastické.

Neuvěřitelné, co se dnes děje. Věřte zkrátka jedině svému selskému rozumu, jak nabádá Blatný.

A jedna drobná perlička na konec. V článku České vakcinologické společnosti se uvádí: Česko očekává, že bude mít 9750 dávek asi 28. prosince.

Já si říkám: No fuj. To je den mých narozenin (neřeknu raději ani kolikátých už) a Den mláďátek: den biblického vraždění malých chlapců.

%d bloggers like this: