Od počátku této „pandemie“ jsme krmeni nejrůznějšími báchorkami, které mají jediný cíl: děsit lidi, aby poslouchali na slovo jak cirkusoví pejsci. Jak jinak si vyložit tvrzení, že prodělání virové infekce chrání méně než očkování? Něco takového by ještě loni snad nikdo příčetný nedokázal vypustit z pusy, dnes se tím ohání kdekdo. Proto musí člověk ocenit, že vychází odborné články, jejichž autoři píšou jinak.

Podobné studie vznikají i ve světě

Upozorňujeme na nový článek „Testujme s rozumem: dlouhodobé protilátky proti SARS-CoV-2 u seniorů“. Musím dneska pracovat, abychom si vydělali aspoň na základní životní potřeby, které si naštěstí budeme moci stále zaopatřovat, proto si dovolím jen několik citací. Doufáme, že se povede otevřená debata o tom, jak to doopravdy s protilátkami je.

Dlouhodobou imunitu přitom opakovaně zpochybňují odborníci z vládní laboratorní skupiny (1). Tvrdí, že neexistují důkazy o protektivitě imunitní reakce proti infekci SARS-CoV-2. Faktem však je, že imunitní systém funguje podle určitých pravidel a stejně jako u jiných virových onemocnění má i v případě koronaviru SARS-CoV-2 uzdravená osoba pro další případnou infekci předpřipravený celý arzenál zbraní (2). Objevují se sice případy reinfekce SARS-CoV-2, ale je jich dokumentováno jen velmi málo (3). Víme také, že při opakované infekci jinými typy koronavirů lidé buď vůbec neonemocní, nebo je průběh onemocnění výrazně slabší (4). Máme tedy již důkazy, že totéž platí i pro nový koronavirus?“

„Od jara v laboratoři Nemocnice Havlíčkův Brod probíhal unikátní výzkum protilátek proti koronaviru u skupiny klientů a zdravotnického personálu z Domova se zvláštním režimem v Břevnici (5). Jde o zařízení, kde se starají o pacienty s různými formami demence. Na začátku roku 2020 bylo v ústavu ubytováno 17 žen a 6 mužů ve věku 73–93 let a pracovalo zde 21 zaměstnanců. Onemocnění COVID-19 se u prvního klienta potvrdilo v půlce března. Koronavirus byl na jaře metodou PCR potvrzen u 21 z 23 seniorů, u 12 z 21 sester a u 5 z 18 rodinných příslušníků personálu. Onemocnělo 19 seniorů, 11 sester a 2 rodinní příslušníci. Bohužel 3 klienti nemoci na jaře podlehli.“

„Klientům a personálu byly opakovaně provedeny PCR testy, zároveň byly opakovaně vyšetřeny protilátky proti SARS-CoV-2 v periferní krvi pomocí několika metod (ECLIA Elecsys Roche, CMIA Abbott Architect, ELISA Testline a ELISA Euroimmun). Stanovení protilátek bylo provedeno celkem 5× – v dubnu, květnu, červenci, září a listopadu (viz obr.). V září byla navíc vyšetřena přítomnost neutralizačních protilátek virus-neutralizačním testem (VNT) v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu v Ostravě. Ochranné neutralizační protilátky byly potvrzeny u 18 z 20 seniorů. Jedna ze dvou pacientek s negativním VNT však protilátky má, tedy úplně bez imunity není. 

Za pozitivní je považován již titr 20, přičemž 8 seniorů mělo titr 160 a vyšší. Mezi osobami s vysokými titry neutralizačních protilátek byli mj. tři lidé starší 90 let! Zatím poslední vyšetření proběhlo v listopadu, tedy 8 měsíců po prodělaném onemocnění. IgG protilátky byly zjištěny u 18 a IgA protilátky u 17 z 20 seniorů. Protilátky tedy přetrvávají po dobu minimálně 8 měsíců.

Jedná se o podstatné informace. Není možné očkovat lidi, kteří prodělali infekci. před očkování seniorů a jiných skupin je nutno provést vyšetření na protilátky (a stále zůstává velkou otázkou, zda je očkování přípustné, může-li chránit lidi buněčná imunita). Jestliže člověk protilátky má, nesmí se o očkování vůbec uvažovat. To ostatně vyplývá přímo ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

DOPLNĚNO: ROZHOVOR S PROFESOREM BERANEM

Upozorňujeme na rozhovor s výborným profesorem Beranem, kterého se ministerstvo bojí tak, že ho v „čarodějnickém procesu“ muselo označit za dezinformátora.

V rozhovoru se mj. dočtete:

otázka: Pokud ovšem přistoupíme na tezi, že po vyléčení budeme chráněni před recidivou. Jenže u covidu-19 se hovoří o tříměsíční imunitě. Vakcíny obecně mají zaručit podobně dlouhou ochranu jako protilátky vytvořené prodělanou nemocí. Kdyby po očkování trvala čtvrt roku, má to vůbec cenu?

Odpověď: O tříměsíční imunitě mluví lidé na ministerstvu, ale to není pravda. Kdyby četli, znali by jeden z nejdůležitějších článků, které o covidu vyšly. Publikovali ho vědci z Institutu Karolinska ve Švédsku, kteří poukázali na to, že imunita je dlouhodobá.

Vrtalo jim hlavou, jak je možné, že lidé, kteří měli pozitivní PCR test, nenakazili zbytek rodiny. Vyšetřili ty, kteří měli minimální nebo žádné příznaky. Zjistili, že sice nemají protilátky, ale jejich buněčná imunita, tzv. cytotoxické T-lymfocyty, je totožná jako u lidí, kteří měli protilátek hodně. Ptali se tedy, jaká je buněčná paměť u těch, kteří měli lehký či naopak těžký průběh nemoci. Zjistili, že jsou na tom stejně. Z toho plyne, že je jedno, v jaké formě onemocnění proděláte, protože zanechá otisk v buněčné paměti.

Ze srovnání s pamětí, která se dodnes měří po SARS-CoV-1, vyplynulo, že trvá deset let a je pořád stejná. Kulantně napsali, že prodělaná nemoc covid-19 působí dlouhodobou imunitu v buněčné paměti, která se vyrovná paměti po SARS-CoV-1. U nás se ale hloupě tvrdí, že bude trvat čtvrt roku.

Víte, co mi řekli lidé v hospodě, když jsem tam byl naposledy na pivu? Pokud by to platilo a na očkování potřebuji dvě dávky vakcíny s rozestupem jednoho měsíce a dále čtrnáctidenní ochranu po aplikaci druhé dávky, tak moje ochrana bude trvat jeden měsíc? Kvůli tomu si mám nechat píchnout dvě injekce a pak do toho půjdu znovu?

%d bloggers like this: