Ti, kdo mne sledují delší dobu, vědí, že urputně bojuju za životní prostředí a jeho ochranu před tisíci tunami odporného nebezpečného plastového odpadu z použitých respirátorů a ústenek. NSS mne sice opakovaně vyfu*koval, ale naše vláda mi dává v podstatě za pravdu, když právě teď řeší návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

V důvodové zprávě k tomuto veledůležitému legislativnímu počinu se mj. uvádí:

Návrh směrnice předložila Evropská komise (dále jen „Komise“) již v květnu 2018 za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Předložení návrhu směrnice bylo taktéž dalším krokem k podpoře cirkulární ekonomiky po směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a těsně předcházelo přijetí tzv. balíčku k oběhovému hospodářství EU10). Směrnice 2019/904 je také součástí takzvané „European Strategy for Plastics in a Circular Economy“ (Evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství)11) , jejímž cílem je mj. chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem. Podle rozborů plastového odpadu nalezeného v mořích a na plážích přímořských členských států EU Komise navrhla regulaci zaměřenou na nejčastěji se vyskytující odpad z plastových výrobků. Ten se v mořích a oceánech hromadí a plastová rezidua byla nalezena v mnoha druzích mořských živočichů – želvách, tuleních, velrybách, ptácích, rybách či korýších. Tím pádem se tato rezidua dostávají i do potravního řetězce. Kromě poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí toxickými látkami má plastový odpad negativní dopady také na turismus, rybářství a lodní dopravu. Podle Komise je plast užitečným a ekonomicky hodnotným materiálem, musí být však hospodárněji využíván a více recyklován.

Jsem vděčná, že se příšerná negativa plastových „zázračných prostředků“ konečně odhalují i na úrovni vlády! Můžeme podle mne očekávat brzké ukončení používání toho nechutného bordelu.

To je samozřejmě vtip. Na Twitteru WEF se naopak dočtete, že „vědci“ vymysleli strašně úžasnou masku proti covidu. Nejen, že vás ochrání před viry, ale analyzuje váš dech a zjistí, jestli nejste pozitivní.

Jasně a tahleta hrůza je 100% pro naše dobro. Jestli si to myslíte, přečtěte si víc o analýze dechu. Na stránkách GAČR je to v jednom starším textu vychválené až do nebes, což pro nás znamená jediné – je to velký problém a nepochybně nebudou nemoci to jediné, co se z dechu dá o lidech zjistit a zneužít.

%d bloggers like this: