Vím, že se člověk těžko smiřuje s tím, že právní stát zemřel. Pro mne samotnou je to extrabolestivé prozření! Nicméně přes tento fakt nemá cenu přestávat bojovat, ale klíčové je volit nové strategie a ne pořád dokola podávat žaloby na to, že se vám nelíbí respirátory a že je to protiústavní! Kdepak, to nemá potenciál ani šťávu. Vždycky přemýšlím, jak „poklady“, které vypadávají ze soudů, z vlády, která je u soudů pod tlakem, nebo třeba z takové ČOI, využít proti systému, který se stále snaží si na onen nešťastný právní stát hrát. Proto, když si přečtu, že ČOI schvaluje diskriminaci lidí bez náhubků (byť zatím v situaci, kdy zahalování obličejů nařizují ministerská opatření), nezačnu lomit rukama a naříkat, že to není vůbec fér a že je to proti Listině a vůbec, ale hned mi v hlavě začne šrotovat, jak nejlépe vést protiútok.

Pro případ, kdy ČOI konstatuje, že si o tom, koho obslouží, dokonce mohou rozhodovat společnosti samy, aniž by bylo vydáno nějaké protiempidemické „nařízení“ (a to se stane nebo se to děje např. s testováním zaměstnanců v některých společnostech, kde se šikanu budou snažit skrýt do hávu BOZP), mám už předvymyšlený bojový plán. Jaký? Čtěte!

Disclaimer:

Předesílám, že je záměrně doveden ad absurdum, aby poukázal na totální praštěnost nošení respirátorů a testování zdravých, a že je mi úplně volný, kdo je se mnou v jaké budově či místnosti. Romům se omlouvám, že jsem je využila, ale je to prostě stejně nablblá situace, jako s covidem. Rozhodně si nepřeju, aby někdo hepatitidu A nějak řešil. O své zdraví se starám sama a nevyžaduju nic po druhých (bílých, žlutých, černých nebo jakkoliv kombinovaných), krom toho, aby mi dali sakra pokoj).

Je notorietou, že taková hepatitida A, nemoc špinavých rukou, je doopravdy ošklivá choroba. Každý ví, že nosičem viru je nakažený, který to ani třeba neví, že jest nemocen. Čeho se dotkne, to může druhé ohrozit! Horor!

Hepatitida A se šíří mikroskopickými částicemi výkalů nemocného, které se při špatné hygieně mohou přenést pouhým dotykem, a to i předmětu, který nakažený člověk kontaminoval. Pak se dostanou například s jídlem do úst.

Akutní virové záněty jater (žloutenky) jsou na seznamu chorob, kvůli jejichž nosičství vám může být nařízena izolace ve špitále. Až tak drsná nemoc to je (§ 70 zákona o ochraně veřejného zdraví v kombinaci s přílohou č. 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb. Kam se hrabe covid, tam se nikdo povinně neizoluje na infekčním oddělení.

Žloutenka typu A se nešíří jen tak někde. Jejími typickými přenašeči jsou příslušníci romské menšiny. To si nevymýšlím, je to prostý fakt.

„V Ústí je romská populace velmi početná. U dětí nemoc probíhá lehce, vypadá jako chřipka. Virus se jim rozmnoží ve střevech a vylučují ho stolicí a mohou ho čtyři týdny přenášet, je to často skrytý průběh žloutenky. V tomto případě jsou děti ‚epidemiologické zbraně‘. Nemusí se poznat, že jsou přenašeči, a nemoc přechází do epidemie,“ vysvětlila Šimůnková.

Zatím sedmadvacet dětí nakažených žloutenkou mají hygienici podchyceno v Bohumíně. Většina je hospitalizována v havířovské nemocnici. Personál infekčního oddělení se malé Romy snaží zabavit, aby předešel destrukci pavilonu.

Zdravotní služby: chudoba a žalostné životní podmínky, kterým čelí Romské komunity, spojené se stálou diskriminací v poskytování zdravotních služeb, vedou k vysoké míře výskytu chorob jako je tuberkulóza a žloutenka. Je velmi zjevné, že životní očekávání Romské populace jsou nižší než u zbytku společnosti. Je potřeba stanovit několik spolehlivých ukazatelů k určení vztahu míry výskytu chorob a přístupu Romské populace ke zdravotním službám.

Už jsem zmínila citaci z Idnes o tom, že nosič ani neví, že může nakazit ostatní, a tudíž se dle toho nechová:

VHA může probíhat pod různým obrazem. U dětí často inaparentně, tedy bezpříznakově.

Co z toho všeho plyne? Evidentně je prokázáno, že Romy lze považovat za potenciální nosiče významné nakažlivé choroby ohrožující ostatní, neboť se mohou pohybovat v ohnisku nákazy. Tudíž by podnikatel, který dbá na zdraví zaměstnanců a hlavně zákazníků, nikdy neměl do své provozovny pustit Roma. To, jestli je Rom nemocný nebo ne, je irelevantní, důležité je, že je Rom, protože to zvyšuje nákazu (to máte jako s neočkovanými – není důležitý jejich zdravotní stav, ale to, že nejsou očkovaní). Tuto identifikaci příslušnosti k národnostní menšině lze provést „okometricky“, stejně jako to lze u zákazníků bez respirátoru. Pokud by Romové měli být obslouženi, měli by tedy logicky předložit negativní test na hepatitidu typu A ne starší než 72 hodin nebo potvrzení, že jsou očkováni. Bez těchto potvrzení by neměli být nikam vpuštěni, neboť nikdy nevíme, jestli nejsou vzhledem k vyššímu riziku infikováni. To stejné by mělo platiti pro romské děti ve školách. Přece k nim ty vaše poklady nepustíte, aby je ohrožovali! A ještě vaši potomci donesou nákazu domů a nakazí nemohoucí babičku. Fuj!

Je obecně známo, že se korporacím dělají pupínky z představy, že by někoho diskriminovaly na základě rasy nebo příslušnosti k etniku. To je naší hlavní zbraní. Když korporace vytáhne požadavek na rouškování nebo testování, které nevyplývá z aktuálních opatření, okamžitě se zeptejte, zda testuje Romy na hepatitidu A. Pokud ne, tak ať si chuchne, vy popřípadě doplňte svoji litanii výhružkou žaloby za ohrožení vašeho zdraví ze strany tak bezohledné a společensky neodpovědné korporace! Já vím, že je to absurdní divadlo, ale musíme holt hrát s kartami, které máme…

%d bloggers like this: