Když už jsem psala o tom, jak to společně nandat hnusným korporacím a jiným společnostem vymáhajícím zahalování obličejů, zveřejním i úryvky z odpovědi, kterou zaslala nesmírně drzá Česká obchodní inspekce jedné zákaznici, která si na podobné podnikatelské vykuky, kteří hlava nehlava roušky a respirátory vymáhají, stěžovala. Spoiler: čtení je to dost hnusné a radost vám to neudělá.

Ing. Renata Linhartová, MBA, ředitelka České obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký (kontakt) milé zákaznici napsala:

ČOI kontroluje dodržování ustanovení § 6 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), které prodávajícímu zakazuje, aby při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminoval. Zákaz diskriminace v ZOS je obecný, pojem diskriminace není v tomto zákoně vymezen ani zde nejsou specifikovány diskriminační důvody, je tedy třeba vycházet z obecného chápání tohoto pojmu a z jeho zakotvení napříč právním řádem.

Povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna nebo provozovna služeb, aktuálně stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (dále jen „Opatření“). Pokud prodávající z důvodu ochrany před šířením nemoci covid-19 odmítne obsloužit zákazníka, který porušuje uvedené Opatření tím, že nemá předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, nelze takové jednání považovat za zakázanou diskriminaci ve smyslu ust. § 6 ZOS, neboť sleduje legitimní cíl – ochranu dalších zákazníků a zaměstnanců prodávajícího před jejich nakažením nemocí covid-19, přičemž vyžadování právní úpravou předepsaného ochranného prostředku dýchacích cest jako předpokladu k prodeji výrobku či poskytnutí služby je k dosažení tohoto cíle přiměřené; taková podmínka tak není zjevně svévolná či iracionální a nijak nenarušuje důstojnost zákazníka.

Pro úplnost informací dodáváme, že ČOI nemá pravomoc činit výklad, nebo jakkoliv posuzovat či rozhodovat spory plynoucí z aplikace výše uvedeného Opatření do praxe. Cítíte-li se jednáním prodávajícího poškozena, můžete svá práva vymáhat podáním žaloby u příslušného soudu.

Zajímavé, ne? Zdá se mi, že řady zájemců o to, aby je čerti v pekle píchali vidličkami, se den za dnem rozšiřují… Zajímavé!

Ačkoli na ČOI panují zřejmě naprosto stupidní názory, prosím, nebojte se a nenechte se. Braňte se! Prostě to dejte podnikatelům, kteří buzerují lidi a souhlasí s totalitou, sežrat. Děkuji.

%d bloggers like this: