Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo další praštěný materiál, který se týká testování žáků a studentů ve školách od září 2021. Řeknu vám jedno: jsem tak ráda, že jsme děti dali do domácího vzdělávání!

Celý dokument dostupný zde.

V materiálu se píše leccos. Třeba v něm najdete tuto hlubokou myšlenku:

S tím pak dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována, a tak je vhodné v počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 znovu zavést plošné preventivní testování dětí a žáků a studentů všech typů druhů škol (s výjimkou mateřských, vyšších odborných a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky) a školských zařízení, a to minimálně v rozsahu 3 antigenních testů provedených v intervalu 3-7 dní (kalkulace nákladů na 6 testů). Pro pedagogické pracovníky, kde již očekáváme dostatečnou proočkovanost, již systém plošného testování ztrácí opodstatnění a je vhodnější provádět cílené testování této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu výskytu ohniska nákazy ve škole nebo školském zařízení. Hlavním cílem tohoto plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a žáků a studentů k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 v této populační skupině, a tím i předejít vzniku případných ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a zhoršení epidemiologické situace v České republice na podzim tohoto roku.

Testovat se bude až 2. 9., a to z velmi vážného důvodu:

Zájmem MŠMT však je zajištění nenarušeného slavnostního ceremoniálu během prvního školního dne žáků prvního ročníku základní školy. MZ ČR vnímá důvody pro tento požadavek, proto žáky prvního ročníku základní školy bude umožněno testovat až druhý školní den (2.9.), nicméně upozorňuje, že tento postup znamená, že v případě zjištění pozitivního případu v dané třídě bude nezbytné nařízení karantény pro všechny epidemiologicky významné kontakty pozitivně testované osoby.

No to je opravdu, opravdu strašně důležitý zájem! Vůbec nevadilo, že se děcka rok neučily, hlavně, že bude zachován směšný ceremoniál 1. září! Néééé.

Já v tom vidím docela dobrou příležitost, jak hodně rychle dát do karantény tisíce lidí a zase honem, honem v září s nástupem podzimního počasí, který covid už nezabíjí, nasbírat čísla k vyhlášení nouzového stavu. No aby ne, když soudy řekly, že proti nouzovému stavu a krizovým opatřením není na rozdíl od pandemického stavu a mimořádných opatření vůbec žádná obrana, i když je to némlich stejná blbost.

A co netestovaní a neočkovaní hažarti, ptáte se? No na ty se chystá řada krásných věcí!

Ty je třeba hlavně hodně ponížit, aby si to jejich rodiče rychle rozmysleli a ideálně potomky honem nechali opíchat zázračnou vakcínou.

V případech, ve kterých dítě nebo žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradit těmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení.

Asi dostanou kadiboudu na dvorku a kozí chlívek ke svačení…

Vraťme se ale k textu: do školy tedy budou moci i děti netestované? Jen budou pořádně ponižované, když odmítnou test nebo očkování? V materiálu se totiž ještě píše:

Záměrem je screeningové testování ve školách zavést jako povinné… školy budou mít mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem, naproti tomu děti a žáci budou mít nařízeno se podrobit buď tomuto testování nebo určitým hygienickým opatřením (např. nosit po celou dobu přítomnosti ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest, dodržovat určité rozestupy), jinak jim nebude školou umožněna osobní přítomnost na vzdělávání.

Doufám, že už se učitelé a ředitelé, kteří za poslední rok a půl prokázali více než oddanost vůči straně a vládě těší, až ty odporné malé toxické odpady pořádně potrápí!

A kolik že ta sranda bude zase stát daňové poplatníky? Ministerstvo počítá s vyhlášením pěkné veřejné zakázky. Podmínky má následující:

Požadavek na vyšší a prověřenou kvalitu RAT však zároveň také obnáší potřebu vyrovnat se s vyšší maximální kusovou cenou testů. RAT, které se v posledních veřejných zakázkách na testy pro resort školství soutěžily za ceny 26,68 Kč až 32 Kč / test v seznamu BfArM nejsou. Dle provedeného průzkumu trhu byly zjištěny ceny v rozsahu 40 až (ojediněle) 100 Kč za 1 test. Předpokládaná cena proto bude stanovena za 1 test na úrovni 50,- Kč.

Testování je uvažováno u každého dítěte v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální a dále u každého žáka v základní škole, střední škole a konzervatoři (vždy pouze žáci v denní formě vzdělávání). Pro jedno testování je tedy počítáno s 1,4 mil. dětí a žáků, což představuje celkovou potřebu testů ve výši až 8,4 mil. testů. Celková potřeba vychází z předpokladu, že bude nezbytné každé dítě a žáka podle požadavku Ministerstva zdravotnictví testovat celkem třikrát + třikrát test v případě nepříznivé epidemiologické situace. Lze předpokládat, že čtvrtý a další test bude nařízen v případě, pokud se v rámci tohoto testování odhalí (lokální) ohniska nákazy (incidence větší než 25 nových případů na 100 tis. obyvatel daného území – okresů za 7 dní).

Suma sumárum:

Náklady na nákup RAT pro první tři testovací termíny (4,2 mil. ks) se odhadují na 210 mil. Kč, s možností rozšíření o další tři testovací termíny až o 1,6 mil. ks testů, tedy o 80 mil. Kč.

Kdybyste si náhodou mysleli, že testy třena nemusí být úplně spolehlívé nebo nezávadné, nestresujte, ministerstvo jasně potvrdilo, že jsou ok:

Vzhledem k časové tísni není možné provést nezávislé ověření dle odstavce výše formou klinické validační studie na nezávislém odborném pracovišti v ČR. Nejsou ani k dispozici dostatečná obsáhlá retrospektivní data z klinických validačních studií provedených na území ČR dříve. Zároveň existuje a je veřejně dostupný seznam RAT určených pro sebetestování, jejichž technické parametry a vhodnost pro sebetestování byly ověřeny nezávislým odborným orgánem v Německu (BfArM; Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, německá kompetentní autorita pro oblast zdravotnických prostředků – obdoba našeho SÚKL). Seznam antigenních testů pro sebetestování BfArM je pravidelně aktualizovaný, obsahuje transparentní a odborně podložené podmínky pro zařazení jednotlivých testů a splňuje tak požadavek autoritativního seznamu, ze kterého je možné vybírat vysoce kvalitní a spolehlivé RAT vhodné pro samoodběr a sebetestování žáky základních a středních škol v rámci screeningového testování v září 2021.

%d bloggers like this: