Ve veřejném prostoru zoufale chybí informace o tom, jaká je vlastně běžná „obložnost“ nemocničních lůžek (tzv. využití lůžkové kapacity) v běžné režimu nebo třeba během chřipkových epidemií nebo z různých jiných záhadných důvodů. V roce 2013 měla ČT jednu z relací označenu následovně: „Chřipka a přeplněné nemocnice v Jihočeském kraji“. V takovém lednu 2015 totiž proběhla médii tato zpráva: „Pacienti leží hodiny na chodbě, nápor nezvládáme, říká primář interny.“ Ostatně ani problém s tím, že není jasné, kde jsou a nejsou volná lůžka a kam poslat sanitu není nový, vizte článek z roku 2014: „Dnes máme x volných lůžek, měly by pražské záchrance hlásit nemocnice“.

Vůbec netušíme, na kolik procent jedou nemocnice běžně. Dají se dohledat obecné analýzy. Je to 75% nebo 80% na JIP a ARO (tj. jako teď dle informací Hlídače státu, které možná nejsou vinou státu řádně aktualizovány) nebo na lůžkách následné péče třeba 90%? Děje se vůbec něco mimořádného nebo ne?

Zajímá nás proto, zcela oprávněně, jsme-li denně masírováni a strašeni tím, že nemocnice už už za 14 dní prasknou ve švech, a je-li nám kvůli tomu zásadně omezován život, jak na tom byly velké nemocnice s kapacitou v letech 2018 a 2019, kolik měly běžně obsazených ventilátorů, kolik měly volných lůžek s kyslíkem a tak vůbec. Zkrátka potřebujeme vědět, jak byla využita kapacita lůžek. Poslali jsme nemocnicím žádost o informace v tomto znění.

V roce 2015 byla následující „obložnost“ akutní péče dle dat NZIS

Pro následnou a dlouhodobou péči to bylo dokonce takto:

Je to dnes výrazně dramatičtější? V čem? Netrpělivě čekáme na odpovědi, které by měly být už dávno dostupné. Proč se o ně nezajímají média, upřímně nechápeme.

ODESLANÁ ŽÁDOST O INFORMACE

„Dobrý den,


ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací k využití lůžkové kapacity (lůžkového fondu) ve vašem zdravotnickém zařízení. Pokud je to možné, prosím, uveďte dané údaje v % (tak, jak je to uváděno na Hlídač státu https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic), pokud ne, prosím uveďte počet obsazených lůžek/počet lůžek celkem.


1) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP – dospělí) v roce 2019 a 2018?
2) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP – dospělí) v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018?
3) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem – dospělí v roce 2019 a 2018?
4) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem – dospělí  v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu roku 2018?
5) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018?
6) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 2018?
7) Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?
8) Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?
9) Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019?

Pokud se ptám na počty za roky 2018 a 2019, žádám o poskytnutí údajů za každý rok zvlášť.

Žádám o poskytnutí informací elektronicky, a to zasláním na e-mailovou adresu vendula@davidzahumensky.cz Pokud jsou tyto přesné informace dohledatelné online, samozřejmě mi plně postačuje odkaz na dané zdroje.

Za poskytnutí informací velmi děkuji.

S upřímným pozdravem Vendula Zahumenská

%d bloggers like this: