Advokát Lukáš Havel se zeptal Státního zdravotního ústavu na PCR testy. Odpověď je v pravdě šokující (ne pro ty, kdo se o PCR již nějaký ten pátek zajímají).

Odpověď najdete zde.

Něco k problémům s PCR testy a jejich falešně pozitivními výsledky v závislosti na počtu cyklů

Pokud  se týká  výsledků PCR testu, jsou tyto díky více než 35 prováděným cyklům v 97% všech případů falešně pozitivní. To vedlo ostatně k tomu, že například portugalský soud dospěl k závěrům, že spolehlivost PCR testu závisí na počtu amplifikačních cyklů a virové zátěži. Soud vzal v potaz odbornou studii a konstatoval, že jestliže je někdo testován pomocí PCR metody jakožto pozitivní, když hranice testování je 35 cyklů nebo vyšší (což je pravidlem ve většině laboratoří v Evropě a v USA), pravděpodobnost, že tato osoba je infikovaná je nižší než 3% a pravděpodobnost, že tento výsledek tohoto testu je tzv. „false positive“ – tj. falešně pozitivní je 97%. Počet amplifikačních cyklů je přitom v České republice nastaven na 45 cyklů.

Zajímavé je, že zrovna včera bylo na stránkách ministerstva zdravotnictví zveřejněno Stanovisko Laboratorní skupiny MZ, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravděpodobně neinfekčního. V něm jsou stanoveny podmínky, za kterých lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR, které má Ct nad 35 (jedná-li se o nejnižší hodnotu při porovnání všech Ct hodnot všech detekovaných oblastí u daného materiálu) jako pravděpodobně neinfekčního.

Že by ministerstvo hodlalo z PCR testů nějak ustoupit a reflektovat problémy s nimi spojené, to se nezdá.

Kdy konečně na fakt, že PCR testy nemají absolutně žádnou vypovídající schopnost pokud jde o infekčnost testované osoby, zareagují naše soudy? Zatím jsou jim argumenty ukradené.

Děkujeme mnohokrát advokátům, kteří se snaží zjistit pravdu.

V souvislosti s PCR testy upozorňujeme na článek skvělé viroložky Hany Zelené v novém Reflexu. Já už se těším, až mi David časák donese domů a já si u narozeninového dortu počtu.

%d bloggers like this: