Docela mne pobavilo vyjádření našeho nového ministerstva zdravotnictví. Fialová vláda se s nějakými náboženskými otázkami nemaže na rozdíl od té Babišovy. Jakkoliv mne to mrzí ve vztahu k očkování, docela se mi to líbí ve vztahu k požadavkům politického islámu. Jistě víte, že tlak na úpravu právního řádu podle náboženských požadavků, je jedním z největších problémů spojených s imigrací. Doufám tedy, že podobně vostrý hodlá být Fiala třeba k infiltraci práva šariá do našeho právního systému:

Odpůrce se předně pozastavuje nad žádostí navrhovatelky, aby byla napadeným opatřením stanovena výjimka pro osoby, které se nechtějí nechat naočkovat z důvodu své víry. Odpůrce uvádí, že takový požadavek se jeví zcela absurdně a výjimka v takovéto podobě by popírala smysl a účel napadeného opatření. Pokud by odpůrce stanovil v opatření výjimku z důvodu náboženského přesvědčení, došlo by zcela určitě k jejímu zneužití, nehledě na to, že by v praxi bylo její splnění nekontrolovatelné. Navrhovatelka neuvádí, jak by dle ní mělo být splnění této podmínky prokazováno provozovateli zařízení, nehledě na to, že by to pro provozovatele znamenalo nepřiměřenou zátěž.

Tohle se dá skutečně říci prakticky k jakémukoliv požadavku politického islámu. Až tedy přijde se stejnými špeky jako na „Západě“, vláda už nemusí hledat odpověď. Napsala ji do vyjádření pro soud, čili to nepochybně myslí smrtelně vážně ve vztahu k jakémukoliv absurdnímu náboženskému požadavku vůči státu. Budeme zcela jistě nejprogresivnější stát na světě. To bude teprve tóčo. No nejsem já prostě boží, že jsem dosáhla takového vyjádření? Děkovat nemusíte, stejně jsem zrušila kontaktní e-mail.

David mi připomněl, že by vás možná zajímalo, co konkrétně řekla k náboženské výjimce Babišova vláda. Tak si poslužte:

Odpůrce ani v nejmenším nezpochybňuje, že by někomu mohla v očkování bránit jeho víra, nicméně v rámci napadeného opatření se v bodě I. odst. 16. stanovují podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, a kromě podstoupeného očkování proti onemocnění COVID-19 je zde uvedeno hned několik alternativ. Očkování proti onemocnění COVID-19 tak není stanoveno jako obligatorní podmínka pro vstup do vybraných prostor, jelikož napadené opatření nabízí k očkování alternativy. (Vyjádření z 22. 10. 2021 v řízení 9 Ao 28/2021

Ve skutečnosti Babišův kabinet řekl, že kdyby bylo očkování jedinou možností, jak žít, pak je uvažování o výjimce na místě. tehdy ale ještě bylo možné se testovat.

%d bloggers like this: