Předem se omlouvám za tento naprosto bláznivý příspěvek. Nevěřím numerologii, astrologii, katrářkám ani věštkyním, čarodějnicím ani vědmám, ale… Někdy člověk musí aspoň doufat.

Ve čtvrtek bude zajímavé datum. S číslem 21 kartářky spojují jen to dobré.

Číslo 21 zaručuje konečné vítězství nad veškerou nepřízní osudu a všemi protivníky. Po dlouhém boji, po mnoha zkouškách a prověřování odhodlanosti přichází karmická odměna. Je to velice šťastná vibrace.

I Karel Janeček píše, že číslem našeho vesmíru je 21. No to mi neříkejte, že se nestane něco velkého 🙂

„Pro ilustraci začnu hezkou numerickou hříčkou. Zajímavé je totiž propojení čísel 12, 21 a desítkové soustavy. Dvanácté prvočíslo je 37 (3 + 7 je 10, tedy desítková soustava, a 3 x 7 je 21) a jednadvacáté prvočíslo (otočená dvanáctka) je 73 (otočená třicet sedmička) … Nebojte, už končím. 73 x 12 je 876, 8 + 7 + 6 je21 a 21 x 37 je 777, 3 x 7= 21… Další důvody pro výjimečnost 21 souvisejí s Platónskými tělesy. Podle Platóna dvanáctistěn čili dvanáctka symbolizuje jsoucno… Platónská tělesa jsou symetrická podle středu – krychle, čtyřstěn nebo osmistěn – a představují základní živly: zemi, vzduch, oheň a vodu. Dále je to dvanáctistěn, který v mé filozofii symbolizuje naše racionální myšlení. Dvacetistěn znamená přechod do kolektivního vědomí a 21 = 20 + 1 je krok do další dimenze. Není náhodou, že žijeme v 21. století, přičemž v mnoha statích dávných filozofů je právě toto století označováno za přelomové, kdy má přijít takzvaný soudný den.“

I když by se nestalo nic jiného, minimálně jsem tímto článkem udělala radost všem, kteří by ze mě nejraději udělali esoterického blázna, a to se vyplatí! Jako bonus přikládám důkaz, že nosím alobalovou čepici (sice jen když si barvím vlasy hennou, ale přece!)

%d bloggers like this: