Protože nejsme sami, kdo už má politické tragikomedie s koronavirem plné zuby, museli jsme se znovu obrátit na Ústavní soud. Tentokráte se už nedoprošujeme, aby soudci ochránili naše práva. Soudci nás na jaře zklamali, když se rozhodli hodit lidská práva do koše, ale přesto věříme, že ještě může existovat alespoň malinká jiskřička naděje. Naděje na to, že pravda zvítězí.

Věříme, že i ústavní soudci sledují pečlivě vše, co se stalo a co se děje právě teď. Věříme, že vidí, jak vláda lidem postupně ničí životy, jak uvrhla lidi do deprese, do smutku a do strachu. Věříme, že poslouchají lékaře z nemocnic, kteří se stále větším důrazem bijí na poplach a žádají záchranu společnosti.

Ne, tentokrát tě už, Ústavní soude, neprosíme téměř na kolenou. Tentokrát je to poslední výzva občanů k tomu, abys konal a abys konečně plnil roli, kterou plnit v těžkých chvílích máš. Když se toho lidé nedočkají, je více než pravděpodobné, že se o své svobody a o život svůj a svých blízkých budou bít jinak než před nedůvěryhodným soudem. Článek 23 není v Listině základních práv a svobod pro srandu králíkům. Má reálný význam a má se aktivovat ve chvílích, jako je tato. Občané mají právo na odpor.

Jsme opravdu zvědaví, jestli si zase od ústavních soudců vyslechneme, že ústavní stížnosti nesplňují obvyklou kvalitu, kterou Davidovy stížnosti mívají. Řekneme vám k tomu jedno, ústavní soudci: my to všechno děláme v našem volném čase. Dáváme tomu to, co můžeme. Na úkor dětí, na úkor sebe samých. Nikdo nás neplatí. Jsme přesvědčeni o tom, že svoboda má neskonalou cenu a že si zaslouží, abychom za ni položili život. Tak je pro nás cenná. Proto si nechte svoje nadřazené poučky. Nejdříve nám ukažte, co pro občany a pro republiku děláte vy.

Naše dvě ústavní stížnosti si můžete přečíst zde:

Vendulina. Je projednávána pod sp. zn. Pl. ÚS 99/20 (soudkyně zpravodajka je Kateřina Šimáčková)

Davidova. Je projednávána pod sp. zn. Pl. ÚS 100/20 (soudce zpravoda je Vojtěch Šimíček)

O tom, jak ústavní stížnosti podpořit, vám dáme vědět zítra, až budeme mít spisové značky. Neplánujeme již z technických a kapacitních důvodů podávání ústavní stížnosti za každého, kdo projeví zájem hájit republiku a svobodu. Nabízíme možnost vyjádřit podporu zaslání prostého „formuláře“ na Ústavní soud.

INFORMACE BUDOU DOPLNĚNY, VČETNĚ FORMULÁŘE.

%d blogerům se to líbí: