„Testovací žaloba“ k NSS podána!

16. 3. 2021 budeme slavit zajímavé výročí – první rok státního teroru a epidemiologické diktatury ve jménu ochrany veřejného zdraví a záchrany životů. Během těch smutných 12 měsíců jsme zjistili mnohé o sobě, o svých (v řadě případů bývalých) přátelích, o rodině...