Učitel, školník, kuchařka ani uklízečka nesmí testovat vaše děti

Celkem nás baví trapné pokusy nařídit dětem, aby se nechávaly testovat, chtějí-li využívat své základní právo na vzdělání zaručené jim jak Úmluvou o právech dítěte, tak Listinou základních práv a svobod. Bohužel snahy této trapné vlády naráží na to, že ve škole není...