Hejtmani a jejich vysněný stav nebezpečí

Jakmile bylo jasné, že naše ubohá vláda už nevyškemrá po vystrašené opozici další úlitbu v podobě prodloužení nouzového stavu aspoň o 14 dní (k čemu by to bylo?), objevilo se pár hejtmanů, kteří hned vymysleli další kličky, jak dál týrat občany. Jednak se ti...