VŠE v Praze: PES nefunguje dobře

Dovolujeme si pouze upozornit na důležitou analýzu VŠE o tom, že nevhodná interpretace a použití indexu rizika v systému PES způsobí dlouhodobé a závažné ekonomické dopady. V tiskové zprávě se mj. uvádí: Odborníci z VŠE v analýze poukazují na vysokou míru závislosti...

Koronavirus: buněčná imunita existuje a funguje

Jistě jste zaznamenali rozhovor s paní Irenou Koutnou, vedoucí výzkumu o T-buněčné imunitě vznikající po infekci koronavirem. Výzkum provedlo Centrum buněčného a tkáňového inženýrství Fakultní nemocnice u sv. Anny a lékařské fakulty Masarykovy...