Kontakt

Web provozuje od 20. 4. 2021 Vendula Zahumenská (sama za sebe)

E-mail: stavbeznouze@gmail.com

Děkuji všem, kteří přispěli na účet. Zatím je tam peněz na soudní poplatky dost, není proto třeba posílat další. Nechci, abyste plýtvali, dnes peněz není nazbyt. Prostředky z účtu nepoužívám pro vlastní potřebu ani pro úhradu právních služeb (pouze velmi, velmi výjimečně). Doufám, že peníze vystačí na celou soudní bitvu s nouzovým a pandemickým stavem.

Transparentní účet „Právní řešení nouzového stavu a navazujících kroků vlády a orgánů veřejné moci v souvislosti s Covid-19“, na který je možno přispět darem (vlastníkem účtu je fyzická osoba Vendula Zahumenská)

Podmínky pro využívání prostředků z transparentního účtu

  1. Prostředky na účtu budou užívány pro hrazení soudních poplatků u podání souvisejících s opatřeními vlády nebo ministerstev nebo jiných orgánů veřejné správy. Informace o zaplacených soudních poplatcích a vedených řízeních budou zveřejněny na webu www.stavbeznouze.cz.
  2. Prostředky mohou být použity pro úhradu právních služeb ve výši 2000,- Kč + DPH ve výši 21% na jednu žalobu, ústavní stížnost anebo jiné podání k soudu nebo správnímu úřadu, které bude souviset s řešením nouzového stavu ve prospěch více lidí (např. zrušení protiústavního nebo nezákonného krizového opatření). Na webu www.stavbeznouze.cz budou zveřejněny všechny úkony, které byly takto financovány.
  3. Z prostředků lze hradit v odůvodněných případech právní pomoc lidem, kteří se v důsledku opatření vlády souvisejících s nouzovým stavem ocitli bez finančních prostředků a potřebují řešit situaci týkající se nouzového stavu
  4. Z prostředků budou uhrazeny prostředky na hromadné podání žádosti o omluvu a následně žaloby na omluvu za porušování právních předpisů ze strany vlády v době nouzového stavu. Z prostředků také budou uhrazeny právní služby na podání hromadné ústavní stížnosti na dodržování tzv. pozitivních závazků, a to ve výši maximálně 4000,- Kč u každého z těchto podání.
  5. Nevyčerpané prostředky po skončení právního řešení nouzového stavu a jeho důsledků budou použity pro veřejně prospěšný účel: budou věnovány psímu a kočičímu útulku (když tito zvířecí nebožáci tak strašně šíří koronavirus).

%d bloggers like this: