Je mi opět ctí upozornit na další článek od advokátky Vladany Vališové nazvaný „Delší zamyšlení nad nátlakem v oblasti péče o zdraví v souvislosti s covidem-19“.

Článek je dostupný zde.

Z článku cituji:

Moderní lékařství je vedeno čtyřmi hlavními principy: principem nonmaleficence (neškození), principem beneficience (konání dobra), principem autonomie (nezávislosti a individuální volby) a principem justice (spravedlnosti). Pokud není léčba indikovaná, z opatrnosti je na ni třeba pohlížet jako na kontraindikovanou. I pokud je léčba indikovaná, je třeba poměřovat přínos a rizika a pro léčbu se rozhodnout tehdy, převažuje-li přínos rizika. I tehdy je však třeba respektovat autonomii vůle, a ta se může projevit, jen pokud není na pacienta vyvíjen nátlak jakéhokoli charakteru. Jak se mohlo stát, že až na výjimky lékařský stav přihlíží neetické praxi očkování na nádraží a v obchodních centrech, kde je očkování spojováno s možností výhry v loterii – o tenisky, poukazy na web s počítačovými hrami a mobilní telefony?

Mně osobně se líbil ten úvod. Jen škoda, že když je někdo posedlý vírou v covid, nedopadá satira na úrodnou půdu. To je stejné pro jakékoliv fanatické uctívání něčeho iracionálního. Argumenty a vtip v boji s pověrčivostí holt nepomáhají.

%d bloggers like this: