Ty hrdý buď a číslo na zápěstí, budiž tvůj znak a tvoje pýcha, občane! Kdo by to byl řekl, že nastal čas na písně Karla Kryla. A přece nastal.

Vláda dnes připravila několik návrhů zákonů, o kterých bude rozhodovat Poslanecká sněmovna. Z hlediska populistického jsou návrhy jistě fajn. Vypadá to, že vláda zase něco udělala pro lidi. Z hlediska právního je to nehoráznost prvního stupně. Zase.

Vláda navrhuje, že vlastníci nemovitostí nebudou moci (!) ukončit nájemní vztah k bytu nebo domu (prostě nějaké nemovitosti určené k bydlení) v tzv. rozhodné době, čímž se myslí období od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 (pokřižujme se, aby to nebylo datum, do kterého nás vláda chce nechat zavřené v kleci), ani když jim nájemci nebudou platit!

Chápeme samozřejmě, že je bydlení nákladné, sami jsme žili řadu let v nájmu a měli jsme jen velmi málo peněz a teď jsme vyměnili příjemný nájem velkého bytu za obří hypotéku k minibytečku (čehož někdy velmi litujeme). Nenarodili jsme se se zlatou lžičkou v puse a moc dobře rozumíme tomu, jaké to je odkládat na nájem a počítat, jak rodina vyjde. Stávající situace nás děsí a nedopřává nám klidného spánku, nicméně bychom si nikdy neuměli ani v tom nesmělejším snu představit, že vláda v podstatě „znárodní“ nemovitosti. K ničemu takovému nemá zmocnění!

Podle trapně omílaného § 5 písm. b) krizového zákona se smí omezit vlastnické právo z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada.

Ke změně je tedy nezbytný zákon, vláda by to nezvládla jedním ze svých kouzelných opatření. Má to být zákon přijatý ve stavu legislativní nouze, který zasáhne vlastnické právo přímo na komoru? Podle nové normy bude platit, že vlastník nemůže s nájemníkem ukončit vztah JEN proto, že neplatí a že neplacení je důsledkem omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného. Ne každý pronajímatel je zbohatlík, který oplývá deseti byty a tyje z neregulovaného Airbnb. Stát se ale rozhodl potrestat za svoji neschopnost všechny plošně.

Nějakým odkladem se má zřejmě, alespoň dle informací z médií, řešit neplacení nájmů za podnikatelské prostory. Tento zákon jsme v eKlep zatím nenašli (informace doplníme).

Vláda zvolila dosti podivnou cestu i k řešení dopadů splácení hypotečních a jiných úvěrů. Všechno hodila na banky. Peněžním ústavům přikázala (pokud dlužník takový požadavek uplatní), aby nepožadovaly splácení dlužné částky, ale jen úroků.

Moc bychom si přáli mít vládu konečně za co pochválit. Chodit spát s tím, že si ráno přečtete o další morové ráně, která dopadla na Česko, není ani trochu příjemné. Krucipísek, tak už udělejte něco, za by se dalo říct: Děkujeme!

Když jsme psali, že by měl stát přijít s konkrétními pravidly pro řešení krize, kterou svými opatřeními způsobil (pokud nelze situaci s čínským virem řešit jinak), nedomnívali jsme se, že výsledek má spočívat v tom, že se všechno hodí na hrb soukromým vlastníkům a bankám se nařídí nepožadovat splátky úvěrů. I když bychom mohli z dané právní úpravy těžit, požádali jsme banku již dnes ráno o odložení splátek hypotéky. Jako slušní smluvní partneři.

Je to neuvěřitelný zásah do práv a postavení soukromých subjektů. V případě bank mohl stát vyjednávat o tom, na jaká pravidla banky přistoupí. V případě soukromých vlastníků nemovitostí mohl vydat maximálně doporučení. Zasahovat do vlastnického práva bez náhrady je nehoráznost. Ale kolikátá už v pořadí? Budeme je ještě vůbec vnímat a počítat, nebo nakonec s radostí předáme všechnu moc Babišovi a budeme si někde v koutku s rouškou na puse, samozřejmě, broukat Kryla s odbojným výrazem v očích?

UŽ NASTAL ČAS NA PRÁVO NA ODPOR?

%d bloggers like this: