Dnes mi přistála v e-mailu „zajímavá“ pozvánka. Dokazuje to, čeho se tak silně obávám – jsme právě uprostřed nové normalizace, kdy nadvládu ve společnosti přejímá progresivní levice zatímco zdravý rozum a lidská svoboda tiše trpí v koutě a skomírá. Pokochejte se i vy. Jestli někdo věří, že jde o virus, je naivní blázen.

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás tímto jménem Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pozvat na XV. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2021, která se bude konat ve dnech 22. – 23. dubna 2021, a to ON-LINE. Jednou ze sekcí, o které doufáme, že neunikne Vašemu zájmu, je sekce s názvem „Zelená dohoda pro Evropu – šance pro zezelenání právní úpravy?“.

Hlavním cílem sekce je diskutovat a poukázat na postupnou změnu různých právních odvětví a s tím související právní úpravy, a to v návaznosti na trend zvýšené ochrany životního prostředí s přihlédnutím k tomu, že Evropská komise pod vedením její předsedkyně Ursuly von der Leyen zařadila mezi své priority pro roky 2019–2024 „Zelenou dohodu pro Evropu“. Komise tak reaguje na trend „zezelenávání“ právní úpravy a tlak veřejnosti na snižování dopadu lidské činnosti na planetu a zároveň se hlásí k podpoře udržitelného rozvoje. Změnu právní úpravy v návaznosti na „Zelenou dohodu pro Evropu“ či obecně udržitelný rozvoj společnosti a probíhající změnu myšlení lze pozorovat nejen přímo na úseku práva životního prostředí, ale taktéž v dalších právních odvětvích.

Vítány jsou příspěvky nejen z oblasti práva životního prostředí, ale i dalších právních odvětví, které, ať už v pozitivním či negativním smyslu pocítily aktuální trend v podobě zelenání právní úpravy, a to v jakémkoliv smyslu; vítány jsou nejenom hodnotící či analyzující příspěvky stávající právní úpravy, ale taktéž úvahové příspěvky o možném vývoji právní úpravy, třeba i dosud nezasažených právních odvětví.

Budeme rádi, pokud zvážíte svou účast na této konferenci, případně přepošlete sdělení o této konferenci Vašim kolegyním a kolegům, případně i magisterským studentům v pokročilejší fázi studia.

Termín pro registraci účastníků v konferenčním systému a pro odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků) je do 31. 3. 2021. Více informací a postup pro přihlášení naleznete na webových stránkách konference: http://cofola.law.muni.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Budeme se těšit na alespoň virtuální setkání s Vámi.

S úctou,

Mgr. Jiří Vodička, Ph.D.
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.

odborní garanti sekce

%d bloggers like this: