Tak si říkám, že se s vámi podělím o úryvky z čilého dopisování si s ministerstvem přes Nejvyšší správní soud. Já fakt nevím, že na to může nějaký příčetný soudce ještě tam pitomcům z ministerstva skočit. tentokrát je to vyjádření k žalobě očkovaného, který nechce nosit respirátor.

Dle navrhovatele epidemie onemocnění COVID-19 v současnosti neexistuje. Dle navrhovatele by se měla přijímat opatření pouze na úrovni okresů. Odpůrce k tomu uvádí následující. Při vydávání napadeného opatření odpůrce reflektoval v té době aktuální epidemiologický stav, který byl sice příznivější, než tomu bylo například v prvním jarních měsících roku 2021, nicméně i tak není epidemiologická situace ještě natolik příznivá, aby bylo možné ustoupit od veškerých opatření. Naopak v současnosti roste počet nově pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS-CoV-2 a je tak nutné konstatovat, že epidemie onemocnění COVID-19 ještě není zažehnána (7. září 2021 byl v České republice zaznamenán nejvyšší počet nově pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 25. května 2021). Od počátku září začínají opět také narůstat počty hospitalizovaných osob (což je nejvíce alarmující ukazatel). Zkušenosti z přechozího roku dávají seznat, že šíření onemocnění COVID-19 se odehrává ve „vlnách“. V zimních a jarních měsících roku 2020 docházelo ke zvyšování počtu nově odhalených nakažených osob každý den, a naopak v měsících červen, červenec, první polovina srpna docházelo k poklesu nově odhalených nakažených osob v jednotlivých dnech. Zhruba od druhé poloviny měsíce srpna roku 2020 začaly počty nově odhalených nakažených osob zase den ode dne prudce stoupat. Za prvních 8 měsíců roku 2021 lze vysledovat opakující se trend z předchozího roku a nelze než předpokládat, že v následujících měsících se budou počty nakažených osob opět zvyšovat.

Dál se v tomto skvostné vyjádření uvádí:

Odpůrce tak na základě výše uvedeného volil taková opatření, která jsou způsobilá zabránit nekontrolovatelnému šíření epidemie onemocnění COVID-19 a zároveň co nejméně zasahují do základních lidských práv.

Jen připomínám, že ti šašci ještě před pár týdny naopak soudu tvvrili toto:

Navrhovatel odkazuje na rozsudky, které pozitivně hodnotily testování jako efektivní způsob zvládání pandemie, avšak nebere v úvahu to, že tyto rozsudky byly vydány v době, kdy očkování nebylo široce dostupnou možností. Současná „proočkovanost“ populace umožňuje na některých opatřeních již netrvat.

Tohle vyjádření nám poslali, když jsme se domáhali toho, aby ministerstvo neupouštělo od testů zaměstnanců, že je to klíčové opatření v boji s epidemií. Tak mi to vysvětlete. Naprosto trapné a zbytečné zahalování obličejů je zásadní a strašlivě důležité a naopak testování, bez kterého se současně nedostanete vůbec nikam a děti ani nesměly chodit do školy důležitým opatřením není? To se za ten rok a půl nemohli na ministerstvu aspoň zlepšit ve lhaní?

Tak co máme v čerstvém vyjádření dál?

Zhruba od druhé poloviny měsíce srpna roku 2020 začaly počty nově odhalených nakažených osob zase den ode dne prudce stoupat. Za prvních 8 měsíců roku 2021 lze vysledovat opakující se trend z předchozího roku a nelze než předpokládat, že v následujících měsících se budou počty nakažených osob opět zvyšovat.

Ano, ano. Jistě je to kvůli počasí. Poslední tři týdny je totiž typické podzimní, chladné, sychravé, mlhavé a já nevím jaké počasí, kdy se virům daří jedna báseň. Úplně jiné než v létě, pak taky ta migrace obyvatel (ale ne školy) a bla, bla, bla. Jasně, virus udeřil stejně jako loni přesně na vteřinu 1. 9. o půlnoci. A projevilo se to už v srpnu, protože to se taky tak nějak změnila ta migrace osob a lidi se vrátili do práce. Uáááááá.

Jak vidíte, ti pacholci lžou, až se jim od huby práší. To to soudcům nevadí?

Tak dál, no. Jsou tam nějaké žvásty o exponenciálním růstu a že by asi zemřeli prostě všichni. Zajímavé je spíš tohle:

Navrhovatel se dále domnívá, že napadené opatření postrádá smysl také proto, že v současnosti je již vysoká proočkovanost v rámci české populace. Odpůrce uvádí, že i přes rostoucí počet plně naočkovaných osob stále nedosahuje proočkovanost populace v ČR minimální hranice alespoň 80 %, nezbytné k dosažení kolektivní imunity. V současnosti není stále více než 400 000 osob starších 60 let očkováno ani jednou dávkou, což by při pravděpodobnosti závažného průběhu onemocnění, (která je dlouhodobě pozorována u seniorů v rozmezí od 25 do 30 %), a v případě, že by došlo k eskalaci počtu nových případů znamenalo následný nárůst počtu hospitalizací a s tím související zvýšení zátěže zdravotního systému, při výrazně negativním scénáři i opětovné omezení poskytování standardní péče z důvodu překročení kapacit zdravotního systému.

Hmmm. Jednak bych řekla, že každý dědek a každá bába, kteří se už naočkovat chtěli, se fakt naočkovali. Ti ostatní si asi zvolili, že se nebojí. Druhak bych chtěla vědět, proč se mám starat o to, že se někdo očkovat nechce. No, tak ať se neočkuje a je to. Přece za to, že nejsou jacísi cizí senioři naočkovaný nebude zase můj desetletej kluk sedět doma? Co to je za blbost?

Dál ministerští potvrzují, že očkování vlastně tak moc nefunguje:

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest je stanovena i pro osoby, které jsou očkované proti onemocnění COVID-19, nebo prodělaly onemocnění COVID-19 z toho důvodu, že očkování či protilátky získané proděláním onemocnění sice výrazně snižují pravděpodobnost, že se daná osoba onemocněním COVID-19 nakazí, či že sama někoho nakazí, ale tyto možnosti zcela nevylučuje.

Jak je teda sakra už možný, že jsou podle jinýho oaptření považovaný ti tečkovaní za bezinfekční a nemusí se testovat???

Soudci, řeknu vám jedno: exekutiva si z vás dělá do slova a do písmene prdel. To nemáte žádnou čest a hrdost? ANi trochu vám to nevadí? Nebo se pořád bojíte, že když rozhodnete spravedlivě a správně, zemře nějaká ta ohrožená chudera babička? Ale jděte, tomu už nevěří snad ani děcka ve školce.

Čistě pro pobavení cituji poslední myšlenku z vyjádření ministerstva:

Odpůrce dále uvádí, že není v současnosti možné přijímat opatření jen na úrovni okresů, jelikož virus SARS-CoV-2 se rozšířil po celém území České republiky a při současné epidemiologické situaci by opatření vztahující se pouze na vybrané okresy nedávaly smysl, když by ve zbytku republiky žádná opatření neplatila.

No fuj, ani shoda podmětu s přísudkem těm nahoře nic neříká!

%d bloggers like this: