O tom, jak byla využita kapacita Fakultní nemocncie Bohunice jsme již psali. Můžete jistě namítat, že tím, že nemocnice obecně odložily 1/3 operací, se uvolnilo místo pro to, aby tam mohli být ti na smrt nemocní covidoví pacienti. Jestliže ale v nemocnicích byla asi polovina pacientů s pozitivním neprůkazným testem, kteří ale jinak nevykazovali žádné klinické příznaky choroby, je něco sakra špatně.

To, že se některé operace dají odložit, protože dotyčný pacient ihned bez lékařské péče neumře, vůbec neznamená, že neprovedení výkonu nepředstavuje pro toho konkrétního člověka velmi závažný zásah do zdravotního stavu a do rodinného a soukromého života. Ano, může se kupř. dál belhat s nemocnou kyčlí a sotva lézt. Anebo mohl podstoupit operaci a značně změnit kvalitu života. Nemocnice neprovádějí operace jen proto, že můžou. I v běžném životě se na mnoho zákroků dlouho čeká a tato situace se nyní naprosto zbytečně mnohonásobně zhoršila. Odkládání výkonů je nebezpečné i proto, že odložení může časem i zhoršit zdravotní stav (když se člověk přestane hýbat, rozhodně se mu například nezlepší hladiny krevního cukru ani tlak). Podrobně by to museli popsat lékaři, kteří by chtěli říci pravdu, já to samozřejmě vidím jen z laického pohledu.

Dohromady v nemocnici U Sv. Anny, a o ve Fakultní nemocnici v Brně ošetří letos o tisíce lidí míň. Znovu připomínám, že nelze hledět na absolutní čísla, když polovina lidí s pozitivním testem zabírala sice lůžka, ale v podstatě šlo jen o sociální hospitalizace. Zanedbaní pacienti tedy nepředstavují jen rozdíl mezi tím, kolik lidí ošetří nemocnice průměrně a letos, je třeba ještě zohlednit všechny ty zbytečné pacienty, kteří sice obsazovali lůžka, ale neměli v nemocnici vůbec být.

Jak to letos vypadalo u Sv. Anny v porovnání s loňským rokem, vidíte v následující tabulce. Na celkový roční přehled si ale musíme samozřejmě počkat. A ano, jsme zvědaví na ty hrozné měsíce – říjen a listopad. Ve Fakultní nemocnici byl ale říjen taktéž podprůměrný.

Rozhodně stojí za zdůraznění, že kapacity nemocnice byly čerpány méně než v předchozích letech.

%d bloggers like this: