Protože se na nás obrací stále více lidí s dotazy na to, zda zaměstnavatel smí nařídit nošení respirátorů, testování nebo očkování, dovoluji si souhrnně napsat: budu se tomu věnovat, ale protože vím, že mnozí z vás nemají prostě čas, tak si dovolím dát odkazy na články, které podle mne problém popisují celkem dobře.

Testování

K testování nařizovaném zaměstnavatelem (nikoli ministerstvem prostřednictvím mimořádného opatření) se jeví jako dobrý celkem stručný text  Stanoviska Legislativní Rady ČMKOS ze dne 25. 11. 2020.

Z uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel obecně nemá právo jednostranně zaměstnanci nařídit podrobit se testu. Zaměstnanec se tedy nemůže dopustit porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru tím, že absolvování testu odmítne.

Já osobně se obávám, že se zaměstnavatelé, kteří jsou testováním posedlí, budou snažit vše navléct na to, že zajišťují ochranu zdraví na pracovišti. O tom jsme psali zde. Nicméně doporučuju zaměstnancům se bránit výše uvedeným stanoviskem (a vědět o rizicích).

O informovaném souhlasu s testem jsme psali zde.

Všechny naše dosavadní texty o testech najdete zde.

Respirátory

Psali jsme několikrát o rouškách. S respirátory je to pořád to stejné. Dovolím si zatím odkázat na starší texty, ale současně shrnu, že zaměstnavatel nemá žádnou pravomoc vynucovat plnění mimořádných opatření ministra zdravotnictví. Nesmí zaměstnancům jen tak nařizovat, aniž by to vyplývalo z mimořádného opatření, že musí mít respirátor. Samozřejmě se o to bude pokoušet – nejspíše kvůli úpravě karantén, kdy ti, kdo se potkali s nakaženým za určitých podmínek do karantény nemusí, měli-li respirátor nebo aspoň jednorázovou ústenku. Látkové roušky dnes už holt nikoho před virem neochrání tak, jak to svedly ještě o Vánocích. Časy se mění a ochrana s nimi.

Pokud by zaměstnavatel chtěl nařídit nošení respirátoru sám od sebe, může tak učinit prostřednictvím předpisů BOZP. Pak ale musí zaměstnancům respirátory dodávat. Celkem dobrý článek o tom, co je to osobní ochranný pracovní prostředek byl zde. Doporučuju.

Naše staré články jsou zde. Toho prvního se nebojte, je spíš velmi opatrný, aby každý zaměstnanec věděl, co na něho může „odpovědný“ zaměstnavatel „vytáhnout“ a že to nemusí být zadarmo. Kdyby vás chtěl zaměstnavatel pokutovat, přečtete si další článek.

A nakonec něco o tom, jak zdůvodnit zaměstnavateli, proč respirátor fakt, ale fakt nemůžete nosit (krom zdravotních rizik, samozřejmě).

Očkování

Zde si dovolím odkázat na text právníka Richarda Blatného, který byl „otištěn“ v Advokátním deníku.

V současné době se množí dotazy směrované na Ministerstvo zdravotnictví, Českou lékařskou komoru i na právníky, zda zaměstnavatel postupuje legálně v případě, kdy navrhne zaměstnanci výběr ze dvou možností – buď se zaměstnanec nechá proti své vůli očkovat proti SARS Covid-19, nebo mu bude dána výpověď z pracovního poměru. Nutno zdůraznit, že toto očkování není povinné, a to ani pro některé vybrané profese, a není tedy podmínkou pro výkon zaměstnání. Je také důležité zmínit, že důvodem nezájmu o očkování není a priori nevyhovět přání zaměstnavatele, ale ve většině případů je to nedůvěra zaměstnanců k narychlo vyrobeným vakcínám.

My jsme o očkování zaměstnanců psali např. zde.

Pořád trvám na tom, že jediné řešení pro šikanované zaměstnance je stávka!

Více zde.

%d bloggers like this: