Naše první žaloba, kterou jsme podali už v březnu, nedlouho poté, co vláda snad poprvé od jejího zavedení v 18. století zakázala plošně docházku dětí na základní školy, se po zásahu ze strany Nejvyššího správního soudu vrací opět do hry. Navrhujeme soudu změnu žaloby tak, že by měl být posouzen zásah ze strany základní školy. To je totiž způsob, který NSS považuje v těchto případech za správný. V rámci řízení si soud posoudí zákonnost opatření, na základě kterého školy byly uzavřeny.

S další statečnou klientkou vedle toho nyní napadáme aktuální zavření škol, ke kterému dochází krizovými opatřeními vlády. Její syn, který navštěvuje 6. třídu základní školy, se už od 14. října nemůže ve škole vídat se svými vrstevníky a jeho vzdělávání je omezeno maximálně na 2 online hodiny denně. Argumentujeme, že vláda vůbec pravomoc plošně školy omezit nemá.

Podaná žaloba včetně návrhu na vydání předběžného opatření je zde.

Věříme, že i soudci mají děti a chápou, že si naše děti zaslouží kvalitní vzdělání a normální sociální kontakt. Žádná viróza se smrtností 0,2%, která navíc pro děti není nebezpečnější, než řada jiných nemocí, na tom nic nemůže změnit.

%d bloggers like this: