V krátké době po sobě se v Berlíně konaly dvě akce. Na jedné byly desetitisíce lidí a byla milá, vítaná a povolená. Průvod LGBT a dalších písmenek abecedy.

Druhá, demonstrace svobodných lidí, kteří se bojí o svoji zem a budoucnost dětí, byla zakázaná, protože by se lidé shlukovali a šířili covid. Policajti si užili své. Dokonce mají na svědomí smrt člověka. Pokračuje to opravdu drsně, jen škoda, že to nebyl úžasný Floyd, ale jen hnusný popírač. Zjevně ne každý život „matters.“

Mohly se konat obě akce a policajti nemuseli nikoho utýrat k smrti. Ale to bychom museli žít v právním a demokratickém světě.

%d bloggers like this: