„Lze to ale jen proto, že tu každý slepě poslouchá. Nejde mi o rebelii a neposlušnost občanů. Ale ptám se: Kam zmizela opozice? Kam zmizela občanská společnost? Legitimitu současným zákazům dává naprostá nekompetence kvalifikované opozice. Když protiústavnost opatření kritizují z různých úhlů pohledu právníci evidentně různých ideových postojů i povah, od praktiků až po ústavní právníky, tak asi opravdu budou protiústavní.“

Advokát Václav Vlk pro Forum24.cz

%d bloggers like this: