Jak víte, máme zde speciální opatření týkající se zahalování obličejů u voleb (nejsem si jistá, zda se tomuto způsobu regulace společenských vztahů ještě vůbec dá říkat mimořádné opatření vzhledem k významu tohoto přídavného jména a vzhledem ke kadenci, s jakou jsou opatření ministerstvem chrlena). Řada lidí chce z nějakého mně nepochopitelného důvodu hodit svůj hlas do urny, a tak předpokládám, že skalní vyznavači obličejového nudismu řeší, co a jak. Asi vás nepotěším – právní rada neexistuje. Je to zase jen a jen na osobní statečnosti každého.

V opatření se dá využít snad jen výjimka obsažená v bodě 2 písm. b), podle které platí, že zahalit se nemusí osoby, jejichžaktuální duševní stav neumožňuje dodržování zákazu potulovat se po veřejnosti jen tak na ostro. Jaké osoby mají tak komplikovanou psychiku, vysvětluje blíže odůvodnění oaptření: jsou to lidé, kteří zpravidla nejsou schopni dodržovat pokyny a nelze zajistit, že ochranný prostředek budou nosit v době, kdy jej mají nosit, tedy nemá smysl jim takovou povinnost ukládat.

Zajímavé je, že opatření ještě stále netrvá na tom, na rozdíl od zdravotní výjimky, aby takoví lidé museli svůj psychický stav dokládat lékařským potvrzením. Stačí to tedy jen prohlásit. Myslím, že když už se někdo vypraví k volbám v téhle době, lze u něj dokonce předpokládat, že musí mít do jisté míry rozhozený duševní stav, protože už jen listování volebními lístky, procházení si blábolů v programech stran a čtení si jmen těch, kdo nám zpotvořili celý život, nemůže jednoho nechat chladným a klidným.

Navíc z odůvodnění opatření je zřejmé, že se za osoby, jejichž aktuální duševní stav jim nošení roušky neumožňuje, považují bytosti, které zpravidla nejsou schopny dodržovat pokyny. Řekla bych, že i tento výklad lze bez problémů vztáhnout na odpůrce opatření. Pokyny tedy zcela jistě schopni dodržovat nejsou.

Co se stane v reálu, těžko říct. Záleží na konkrétním složení komise. Kde v ní budou sedět volové, tak tam prostě dojde na konflikty, může dojít na volání policajtů a na pokuty. Kde budou normální lidi, nic se nestane. Kdybych šla k volbám, bylo by mi z toho asi celkem úzko. Nemám ráda rozepře a svírá se mi z nich žaludek. Přesto bych to asi zkusila po dobrém. Řekla bych, že si roušku nemohu nasadit z přesvědčení, kvůli kterému jdu také ke svobodným a demokratickým volbám. Kdybych se chtěla hádat, asi bych nechala policajty zavolat sama. Když cirkus, tak cirkus, říkala bych si.

%d bloggers like this: