Dneska David znovu uspěl s žalobou na respirátorové opatření. Už to začíná být vážně trochu trapné, že soudy stále dokola něco ruší a vláda na to kašle. Bohužel NSS moc urputně zohledňuje to, že nejsou „čísla“. Jakmile se tedy vládě zamane a vyšroubuje testy na desítky tisíc, do novin se dostane Flegr a s vytřeštěným výrazem bude beztrestně vydávat prognózy úmrtí poloviny občanů ČR, soudy couvnou a zase budou říkat, že opatření jsou v pořádku, pandemie, neasi.

Nejvyšší správní soud znovu konstatoval, že je další respirátorové opatření nezákonné.

K prvnímu rozhodnutí více zde.

V odůvodnění rozsudku mj. řekl:

NSS přitom respektuje, aby odpůrce postupoval v souladu s principem předběžné opatrnosti, tedy bral do úvahy v zásadě nejhorší možné varianty z těch, které mohou nastat (srov. rozsudek ze dne 6. 5. 2021, čj. 5 Ao 1/2021-65). I přesto je nutné nejen označit možná rizika a jejich pravděpodobnost, ale rovněž je racionálně zhodnotit. Je nutné provést úvahu, která epidemiologická rizika lze v běžném životě považovat za „přiměřená“, tj. taková, která má smysl podstoupit, a vyhnout se tak nadměrnému omezení života celé společnosti a jejího dalšího rozvoje, a která nikoli. Ani princip předběžné opatrnosti nemůže vést k tomu, že se prosadí jediné kritérium – totiž hrozba šíření onemocnění covid-19 – a současně budou přehlížena eventuální rizika související s ukládanými povinnostmi. Naopak tento princip musí vést k tomu, aby tato rizika byla poměřována s účelem opatření. Uvedené platí zvláště za situace, kdy jsou adresáti opatření zahlceni protichůdnými informacemi. V takovém případě je o to důležitější, aby se odpůrce k dané problematice v odůvodnění dostatečně vyjádřil.

Dnes, kdy koronavirus neřádí a jeho návrat předpovídají jen zneuznaní experti typu Maďara, se soudci cítí být dosti jistí v kramflecích, aby vydávali rozhodnutí rádovby chránící právní stát. A ke každému z nich moc rádi dají príma rozhovor. Extra mdlo se mi udělalo nad tím posledním, kde se vychloubá soudce Dinestbier, který je jedním z nejfanatičtějších obhájců covid opatření (ano, byl to on, kdo má na svědomí rozhodnutí o tom, že testování zaměstnanců je v pohodě).

Jeho zásadní perličkou je:

„Jde také o určitou společenskou distribuci zátěže. Když si představím například majitelku kadeřnictví, samoživitelku, matku školáka, která již tři čtvrtě roku nemůže provozovat svou živnost, nemůže ani přijmout jiné zaměstnání, protože se věnuje dítěti na distanční výuce. Ta by se možná ráda nechala testovat, kdyby díky tomu mohla vykonávat svou práci a její dítě by mohlo do školy,“ uvedl k rozsudku předseda senátu Filip Dienstbier a dodal: „Je ostatně obecně známo, že rozhodnutí o opakovaném plošném testování zaměstnanců bylo přijato jako kompromisní řešení v situaci, kdy z důvodu přetížení nemocnic bylo zvažováno úplné uzavření výrobních a jiných provozů.“

V dnešním rozhovoru na České justici měl F. D. tu drzost zahlásit:

Samozřejmě, že ochrana životů a zdraví musí být jednou z hlavních priorit vlády, ani ta se však nesmí dít v rozporu se zákonem. Ostatně, vláda musí mít dostatečný prostor a nástroje pro plnění všech svých úkolů, ať už jde o ochranu zdraví, bezpečnost státu, výběr daní nebo výstavbu veřejné infrastruktury. Ten prostor a nástroje si ale musí v součinnosti s parlamentem vytvořit v právním řádu. Samou podstatou správního soudnictví je střežit, že veřejná správa při plnění svých úkolů dodržuje zákony a respektuje práva všech osob. Česká republika je podle Ústavy nejen státem demokratickým, ale také právním. A je-li tu tak výjimečná situace, že mají práva na chvíli ustoupit, tak na to jsou přeci právě výjimečné stavy podle ústavního zákona o bezpečnosti. Ve vztahu k nim je role obecných soudů omezena a vyšší odpovědnost přebírá parlament a Ústavní soud. Netrvat na dodržování práva a respektu k právům je někdy velmi lákavé a krátkodobě může být i efektivnější, kam ale tyto ústupky v zájmu „světlých zítřků“ vedou, to si snad ještě mnozí pamatují. A každý by se jistě divil, až by došlo právě na něj a jeho práva. Na správní soudy se obrátily i početné skupiny osob, které měly za to, že mimořádná opatření významně zasahují do jejich práv, a přitom nejsou nezbytná, přinejmenším v takovém rozsahu a délce trvání.

Já sama se vysloveně těším, jak dopadne Davidova žaloba na Dientsbiera.

No něco tak příšerně pokryteckého snad trumfuje už jen ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a její lidskoprávní srdceryvné teorie, které bylo přitom naprosto lhostejné, že nás vláda terorizovala nouzovým stavem a že se Ústavní soud odmítl ochranou lidských práv a svobod absolutně zabývat.

Kateřina Šimáčková před nedávnem pro média pravila:

„.. je to mimořádná situace, nouzový stav, ve kterém prostě vláda svými opatřeními je oprávněna zasahovat do základních práv, myslím si, že řada těch zásahů je odůvodněná, vysvětlitelná, atd. tou aktuální situací, nicméně je potřeba pečlivě vážit, zda skutečně všechny ty zásahy.“

Co říct závěrem? Vykašlete se na nošení respirátorů. Je to skutečně nezákonné. Vytiskněte si tato dvě rozhodnutí NSS, noste je s sebou. Když si na vás bude vyskakovat blbeček od security v hypersuper, ukažte mu je (ne že by měl šanci to pochopit), ale vy ho můžete zavalit argumenty. Když si na vás bude vyskakovat nějaký očkovací šílenec, kterému vůbec nestačí, že on sám je chráněn před těžkým průběhem, ale žádá, abyste se chránili i vy a taky abyste nějakým podivným způsobem chránili jeho (asi před tou šílenou delta až omega mutací), taky ho na rozhodnutí odkažte. Totéž učiňte s policisty (já sama mám pocit, že se ale ostrých děvuchám a hochům do rouškových konfliktů už moc nechce). To, že jsou opatření evidentně nezákonná, vám dává silnou pozici jak v přestupkových řízeních, ale fakticky i v civilních sporech s fašounky z nejrůznějších odvětví podnikatelské branže.

Nezapomeňte taky na to, že máte nárok na odškodnění za to, že vám stát protiprávně nařizoval zahalovat si obličej a ničil vám zdraví.

Má to smysl, i když by se vám ty vládní krysáci měli jen na kolenou omluvit. Správně by ale měli v rámci regresních nároků uhradit veškeré škody.

Dnes vydané rozhodnutí je dostupné zde.

%d bloggers like this: