Mohla bych říct, že je mi jedno, co se děje ve školách, protože mých dětí se už tahleta zrůdnost nazývaná vzdělávací systém díkybohu netýká. Ale není mi to jedno ani omylem – vždyť to, jak zachází společnost s dětmi, je esenciální pro každého jejího člena! Proto jsem si s neskonalým odporem přečetla instrukce MŠMT k tomu, jak to ve školách půjde od pondělí. To, je ti kreténi z ministerstva zveřejnili v pátek 10. 9. nechám bez komentáře, však vy nejlíp sami víte, jaké krysy živíte.

Instrukce zde. (Za zaslání linku tímto děkuji).

Jestli máte silný žaludek anebo pár piv v něm, čtěte:

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Jako je mi žinantní upozorňovat na to, že jsem to říkala dávno, ale jo, říkala. Škoda, že rodiče slepě šli a těm lotrům učitelskejm děti svěřili. Ještě pořád máte možnost potomky i sebe zachránit. Můžu vám říct, že domácí výuka je až překvapivě příjemná záležitost. Jestli jsem v těchto dnech z něčeho šťastná, tak právě z toho, že moje drahocenné děti NEJSOU ve škole. Na to je mám až moc ráda a sebe taky.

%d bloggers like this: