S radostí zveřejňujeme další názor odbornice, která má co do činění s koronavirem v laboratoři dnes a denně. Doktorka Soňa Peková nám dovolila zveřejnit následující informace:

denně vyšetřujeme desítky, v těchto dnech stovky jedinců (těch tzv. „neindikovaných“). Doposud nám laboratoří prošlo 15T+ vyšetřených, takže určitou kontinuální představu máme

* vyšetření SARS-CoV-2 provádíme zásadně kvantitativně, pomocí kvantitativní Real-Time PCR

Kontinuální pozorování ze současné doby:

* od konce července (evidentně jako efekt prázdninového cestování a re-importu viru) jsme po dvouměsíčním období klidu opět začali vídat pozitivní případy

* 2-5% případů vyšetřovaných jsou SARS-CoV-2 pozitivní, v kvantitě od 10e3 kopií viru / ml iniciálního eluátu vzorku až do rekordních 10e10 kopií / ml

* příznaky BEZ OHLEDU NA KVANTITU VIRU: žádné, případně ztráta čichu, subfebrilie, malátnost, bolest hlavy, vše ustupující v průběhu 1-2 dní. Vzorky nám do laboratoře tito jedinci přinášejí osobně. Na naprosté většině z nich nelze nijak poznat, že jsou „SARS-CoV-2 pozitivní“.

Nevylučuji, že u někoho může vzácně tento virus (dnes již pouze s reziduální aktivitou) něco nepříjemného způsobit, ale naprostá většina pozitivních jsou pouze „pozitivní“ a klinika je medicínsky zcela marginální.

Myslím, že by bylo vhodné se v teoretických úvahách, především těch, prezentovaných médiím, inspirovat částečně i praxí a přestat děsit senzitivní lidi.

%d bloggers like this: