Jak říkávám, podávat trestní oznámení je fakt zbytečný (ale co není – žaloby taky zatím neslaví zrovna úspěchy). Důkazem budiž, že státní zastupitelství bez dalšího odložilo to na Flegra.

Více o trestním oznámení zde.

David právě teď píše žádost o dohled.

Odpověď zveřejníme.

%d bloggers like this: