Je stáří a stáří. Někdo s přibývajícími léty zraje a je prospěšný veřejnosti, z někoho se naopak stává troska a politická mrtvola. Tím druhým případem je náš milý ochránce veřejných práv. V situaci, kdy si ombudsman myslí a dokonce vysloví takové zvrácenosti, k jakým se uchýlil starý Křeček, bychom měli vážně uvažovat o tom, koho instalujeme do nejvyšších funkcí (a to jsem se toho děduly dřív i zastávala pro jeho zdánlivě racionální přístup k prosazování práv ukřičených menšin na úkor většiny).

O tom, že by se ústavní soudci měli odebrat do právního důchodu více zde.

Kdo by je měl nahradit podle mých představ se dozvíte zde.

Co se vlastně stalo? Dnes ráno mne David upozornil na rozhovor s ochráncem na České justici. Protože jsem už po snídani, měla jsem co dělat, po přečtení několika odpovědí, aby obsah žaludku zůstal na svém místě.

Rozhovor dostupný zde.

Co si náš drahocenný důchodce ve vysoké funkci třeba myslí?

Na otázku: „Když jsme u té odpovědnosti, kdo by teď měl nést následky za to, že Ministerstvo zdravotnictví vydávalo kvůli epidemii koronaviru opatření, která podle soudů neměla oporu v zákoně?“ odpovídá:

To narážíte na problém, který mě velmi trápí. My se dostáváme do situace, kdy opatření orgánů státní moci jsou masivně řešena mocí soudní. Ale v tom jsou dvě věci. Jednak to, co je dnes rušeno jako nezákonné, vláda přeci nevydala z politických důvodů. Bylo to z medicínských a odborných důvodů. Jde o veliké nebezpečí pro právní stát. Jak budou přijímána další rozhodnutí státu? Budou o nich rozhodovat soudy? Říká-li předseda Ústavního soudu, že úkolem justice je chránit lidi před politikou, tak se ptám, kdo ochrání lidi před soudy?

OPRAVDU ČTETE DOBŘE. TEN SENILNÍ DĚDEK, KTERÝ SE EVIDENTNĚ STRAŠLIVĚ BOJÍ O SVŮJ ŽIVOT (NENÍ SNAD NAOČKOVANÝ NEBO VĚŘÍ BÁCHORCE O OŠETŘOVATELCE VRAŽDÍCI NEVINNÉ DŮCHODCE), VÁŽNĚ VYPUSTIL Z ÚST VĚTU: „JAK BUDOU PŘIJÍMÁNA DALŠÍ ROZHODNUTÍ STÁTU? BUDOU O NICH ROZHODOVAT SOUDY?

Jestli mi ještě někdo bude říkat, jak si mám automaticky vážit každého seniora, tak ho pošlu vy-víte-kam. Je to strašně trapné klišé. Ne každý si zaslouží úctu jen proto, že to na tomto světě doklepal do určitého věku. Kdepak, úcta je na místě za činy. Ne za stáří.

Nejhorší na tom je, že dosti podobně na koronavirová opatření nahlížejí i právníci, kteří jsou v Kanceláří veřejného ochránce práv zaměstnaní. A takoví lidé mají hájit práva občanů… Brrrr.

%d bloggers like this: