Dovolím si poskytnout informaci k názoru ministerstva na naši žalobu na to, že vůbec nezajišťuje potřebnými opatřeními dostupnost monoklonálních látek a namísto toho nesmyslně šikanuje děcka v jejich běžném životě. Ministerští mj. odpověděli:

Odpůrce dále uvádí, že citáty, které se objevují v návrhu je potřeba zasadit do širšího kontextu, ze kterého byly navrhovatelem hrubě vytrženy. Odpůrce předně upozorňuje na skutečnost, že napadené opatření má za cíl zamezit nekontrolovatelnému šíření onemocnění COVID-19. Infekce COVID-19 je velmi nakažlivá a v případě, že by nebyla přijata žádná opatření, hrozilo by úmrtí desetitisíců lidí.

Podání monoklonální protilátek v případě, že je již osoba nakažená, je vhodným prostředkem k tomu, aby se předešlo těžkému průběhu onemocnění. Nicméně monoklonální látky jsou určeny pro osoby starší 65 let a pro ohrožené skupiny obyvatel. Je nesmyslné tvrdit, že v případě, že je zde možnost podat pacientovi monoklonální látky, je možné zrušit veškerá opatření a už vůbec z toho nelze vyvozovat nepřiměřenost napadeného opatření.

Cílem odpůrce je předejít tomu, aby se lidé nakazili. Pokud by došlo k explozivnímu šíření onemocnění COVID-19, nebylo by možné podat každému nakaženému jedinci monoklonální látky. Je nutné poznamenat, že monoklonální látky nejsou zázračný univerzální lék proti onemocnění COVID-19, ale mohou zabránit zhoršení nemoci, pokud jsou podány včas.

Není pravdou, že by monoklonální látky nebyly hrazeny z veřejného pojištění, jen je omezen okruh pacientů, u kterých je jejich podání hrazeno. Česká republiky nakoupila přípravek od firem Eli Lilly a Regeneron (indikace je momentálně nastavena tak, že je to věk 65 let sám o sobě, věk nad 55 let, pokud osoba trpí třeba hypertenzí, možné je podat monoklonální látky také osobám trpícím cukrovkou, silnou obezitou atd.).

Odpůrce dále doplňuje, že ani ředitel Fakultní nemocnice v Motole, JUDr. Miloslav Ludvík, v rozhovoru, na který navrhovatel odkazuje, neuvádí, že by monoklonální látky byly cestou z pandemie onemocnění COVID-19 (z čehož by bylo možné dovodit možnost zrušit napadené opatření a další opatření ministerstva vydaná za účelem omezení šíření onemocnění COVID-19), ale pouze si „povzdechl“ nad nezájmem ze strany praktických lékařů posílat své pacienty pro „dostupný koktejl protilátek“

Ano, ten nezájem ze strany praktiků (nebo taky zbytečné administrativní obstrukce, že) jsme právě napadali. Ministerstvo neudělalo nic, aby lidem léčbu zajistilo. Žaloba samozřejmě směřovala k tomu, aby namísto vydávání nesmyslů omezujících zdrav,é byla přijata opatření, která zajistí snadnou dostupnost léčby. Na tom ale evidentně není žádný zájem. Ministerstvo vlastně říká: i když existuje léčba a někteří lidé by nemuseli na covid umírat, neuděláme NIC. O životy a zdraví totiž vůbec v téhle hře nejde, snad si nemyslíte, že vám dovolíme ještě někdy svobodně žít, milí zlatí!

Fakt takovým blábolům mohou ko*oti z NSS jako věřit? To by byli ještě větší ko*oti, než jsem myslela.

%d bloggers like this: