Pamatujete si na případ brněnského obchodu Angel Stone, kde zasahovali policajti, protože jeho majitel byl natolik drzý, že v době příšerné pandemie otevřel?

„Strážníky přivítal rozsvícený a volně přístupný obchodní prostor s bižuterií. U vchodu bylo navíc vylepené upozornění, že vstup s rouškou je zakázaný a při příchodu hlídky ji neměl nasazenou ani prodejce,“ informovala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

David tenkrát majitele zastoupil a podal za něj žalobu na nezákonný zásah. Dnes se majitel dočkal aspoň nějaké satisfakce. Městský soud rozhodl, že k nezákonnému zásahu došlo.

„V duchu rozsudku zdejšího soudu ze dne 23. 2. 2021, č.j. 17A 126/2020-88, se soud zabýval posouzením krizových opatření ve vztahu k jejich zákonnosti. S odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp.zn Pl.ÚS 106/20, jenž se sice zabýval jiným krizovým opatřením, které však bylo takřka stejného znění jako opatření nyní přezkoumávané, pak soud dospěl k závěru o nemožnosti aplikovat tato krizová opatření z důvodu jejich protiústavnosti. Pro postup žalovaných č. 1) a 2) spočívající ve výzvě k uzavření provozovny žalobce, v legitimaci a vykazování zákazníků z provozovny (v důsledku čehož bylo zasaženo do práva žalobce na výkon podnikatelské činnosti), tak neexistoval způsobilý právní podklad, a proto je třeba tento jejich zásah označit za nezákonný,“ uvádí se v odůvodnění rozhodnutí.

Rozsudek ve zkrácené podobě je dostupný zde.

%d bloggers like this: