Někdy svitne hvězdička naděje, že náš svět ještě není ztracený v rouškové totalitě a že zdravý rozum ještě žije. Naposled se to stalo v německé Výmaru, kde okresní soud rozhodl ve prospěch lidských práv. Dovolte nám jen stručnou informaci o onom důležitém rozhodnutí (přeci jen už je pozdě a sedíme u počítačů od rána a mému pískajícímu uchu se to vůbec nelíbí). Až najdeme trochu víc času, rádi se rozepíšeme víc, popřípadě budeme vděčni za pomoc s překladem od němčináře.

Rozhodnutí je velmi dlouhé a nepochybně bude hodně přínosné.

Základní zprávu v německém deníku máte k dispozici zde.

Popis skutkového děje

V dubnu 2020 se několik opravdu drzých německých občanů (člověk by až pochyboval, že to byli skutečně Němci, vzhledem k jejich pověstné disciplíně a všeobecnému přesvědčení českých covidfašistů, že remcají a brojí jen Češi) rozhodlo udělat narozeninovou garden party. Účastníci ilegálního večírku pocházeli ze 7 (považte!) různých domácností. Taková opovážlivost samozřejmě byla v rozporu s místními opatřeními určenými pro boj s nejhorší nemocí všech dob. Němci se prostě mohli potkávat jen za podobně střelených pravidel jako Češi.

Co řekl soud?

Soud rozhodl, že opatření bylo protiústavní, neboť bylo v rozporu s lidskými právy a svobodami. Pokud to dobře chápu, problém byl v tom, že opatřením byly uloženy povinnosti, které jinak smí být ukládány jen zákonem a neexistovalo pořádné zákonné zmocnění, které by exekutivě umožňovalo tak tvrdým způsobem omezovat lidská práva. V Německu evidentně platí podobná pravidla jako u nás a jak by taky ne, když česká úprava se v mnohém právě v germánských zemích inspiruje. Ostatně toto pravidlo bývalo samozřejmé v každé demokracii a v každém právním státě. Ale jen někde si ho ještě soudci pamatují.

Soud evidentně zkritizoval opatření kvůli tomu, že zasáhla naprosto nepřiměřeným způsobem do lidských práv, aniž by pro to měla jak zákonný, tak reálný důvod – v Německu jako u nás se nedělo nic výjimečného, jen prostě umírali lidé stejně jako jindy a pokud jich bylo více, holt šlo o těžší epidemii. Vedle toho soud zdůraznil, že za jakýchkoli okolností má stát jen velmi omezené možnosti, jak zasahovat do lidských práv.

Mladík, který slavil narozeniny, svoji bitvu vyhrál. Nebojoval jen za sebe, ale za nás za všechny. patří mu vřelý dík.

To, že proti soudci, který si dovolil takto kriticky nahlédnout na koronavirové šílenství, dle německých médií už jde státní zastupitelství a snaží se rozsudek zrušit a zajistit předání rozhodování jinému (asi politicky uvědomělejšímu soudci), nepřekvapí. Zastrašování a šíření nenávisti je holt silnou zbraní, která se evidentně používá po celém světě proti těm, kdo ještě mají odvahu veřejně vystupovat a apelovat na to dobré, co v lidech ještě snad zbylo.

Rozsudek dle informací v médiích ještě není pravomocný a samozřejmě se může stát, že odvážné soudce klepne přes prsty nadřízená instance. Já ale děkuji jakékoli nadpřirozené síle, která to zajistila, za to, že ještě žijí dobří lidé a že jsou i mezi právníky.

Kéž bychom měli i my pořádné soudce, kteří nejsou jak zbabělé zmoklé slepice.

%d bloggers like this: