Dovolujeme si pouze upozornit na důležitou analýzu VŠE o tom, že nevhodná interpretace a použití indexu rizika v systému PES způsobí dlouhodobé a závažné ekonomické dopady.

V tiskové zprávě se mj. uvádí:

Odborníci z VŠE v analýze poukazují na vysokou míru závislosti mezi počtem provedených testů a hodnotou indexu rizika. Zvolená konstrukce indexu proto není dostatečně robustní vůči změně testovací strategie. „Hodnota indexu rizika může výrazně vzrůst pouze samotným zvýšením počtu prováděných testů,“ uvádí Karel. Některé ukazatele vstupující do indexu jsou navíc mezi sebou natolik silně propojené (v podobě vysoké vzájemné míry závislosti), takže index rizika může ve velmi krátké době vykazovat výrazné skokové nárůsty i poklesy. „Vývoj indikátoru rizika nemusí z těchto důvodů pro veřejnost představovat optimální vodítko, na jehož základě lze provádět ekonomická rozhodnutí. To pak může vést k systému řízení brzda – plyn,“ upozorňuje Karel.

Odkaz na web.

%d bloggers like this: