Jeden můj kamarád mi vnukl zajímavou myšlenku, co se ještě dá dělat se školami. Četl totiž můj příspěvek o tom, že na neposlušné rodiče neposlušných nezarouškovaných dětí, které kvůli vynucování zahalení obličeje nebudou chodit do školy, se bude volat OSPOD. Jen pro připomenutí z instrukce MŠMT pro školy:

Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výukyV případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Zmíněný kamarád proto nelenil a jak je jeho dobrým zvykem, na pár školách se zeptal, JAK KONKRÉTNĚ hodlá ředitel postupovat, když bude dítě do školy chodit nezarouškované, JAK ho ředitel donutí, aby opustilo školu.

Z první školy mu statečný ředitel (kterého bohužel osobně znám) napsal:

Vážený pane,

v našem školním informačním systému nefigurujete jako zákonný zástupce
žádného našeho dítěte, tudíž nepředpokládám, že tyto situace spolu
budeme řešit.

Nemusel jsem zatím tuto situaci řešit s žádným z rodičů, tudíž jsem nad
ní nepřemýšlel a dokud nebudu muset, rozhodně to dělat nebudu.

Mám své práce dost.

Děkuji za pochopení.

S přáním krásného dne

Je to hrdina, že? Ani přemýšlet se mu už nechce. To přesně potřebujete, aby takový… ehm… učil vaše ratolesti.

Další ředitelka mu odvětila (sama nemá názor, tak si to nechala oštemplovat od ministra):

Vážený pane M.,

veškerá nařízení jsou vydávána ministerstvem zdravotnictví, na které reaguje ministerstvo školství. Ohledně povinnosti nošení roušek ve škole jsme pokládali dotaz na MŠMT, níže uvádím odpověď.

Všichni jsou pak povinni dodržovat mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Případné výjimky jsou stanoveny přímo v těchto mimořádných opatřeních. Škola nebo školské zařízení zde vystupuje jako subjekt práva a je povinna všechna mimořádná opatření dodržovat stejně jako ostatní.

Krajním řešením nedodržování mimořádných opatření může být i nevpuštění žáka do budovy školy. Před případným zamezením vstupu žáka do školy doporučujeme, aby ředitel školy nejprve vyčerpal všechny dostupné možnosti, aby se žák mohl vzdělávat, a to komunikaci s žákem a jeho zákonným zástupcem. Zamezení vstupu do školy je až krajním případem, pokud již všechny dostupné jiné možnosti byly vyčerpány.

Stanovit průběžné testování či nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako podmínku účasti na prezenční výuce je proto zcela v mezích zákona, a nad to lze tento krok považovat i za zcela legitimní z pohledu zachování maxima práv všech dotčených osob. 

Z toho pro nás vyplývá, že v případě opakovaného nerespektování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví budeme kontaktovat zákonného zástupce, od kterého očekáváme, že zajistí nápravu. V krajní nutnosti oslovíme OSPOD s žádostí o součinnost.

Vámi popisovaná účast Policie ČR je pro nás zcela krajním řešením, ale přeposíláme Váš dotaz na právnické oddělení MŠMT.

Dosud se nám vždy dařilo vše vyřešit individuálně přímo se zákonnými zástupci žáků a věříme, že ke krajní situaci nedojde.

S pozdravem

Oba hrdinové schovaní za katedrou jsou brněnští učitelé, ale ono je to celkem jedno. Budou všude stejně blbí a stejně bezpáteřní. Takže, jaké je moje doporučení?

PTEJTE SE PŘÍMO VAŠEHO ŘEDITELE, JAK HODLÁ DOOPRAVDY A KONKRÉTNMĚ ŘEŠIT SITUACI, KDY DÍTĚ NEBUDE DO ŠKOLY CHODIT PROTO, ŽE SI ŠKOLA VYNUCUJE ZAHALENÍ OBLIČEJE. JAK PŘESNĚ ZABRÁNÍ ŘEDITEL (JAKÝMI CHVATY A HMATY) PŘÍSTUP DO ŠKOLY. SVÁŽE DÍTĚ DO KOZOLŮECE DO PŘÍJEZDU PČR? PTEJTE SE HO, JESTLI DOOPRAVDY ZAVOLÁ OSPOD. OTRVAUJTE, OTRAVUJTE A JEŠTĚ JEDNOU OTRAVUJTE. NENENCHTE TY KRYSY NA POKOJI.

%d bloggers like this: