Vláda znova vložila do eKlepu novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterou se opět snaží naši úlisní ministři prosadit zelený certifikát – covid pas. A jak jinak, pokouší se nám ukrást práva a svobody zase ve stavu legislativní nouze, i když je s tím před pár dny poslali poslanci vy víte kam.

Jestli ještě nějaký osel věří, že je zde strašná epidemie a všechna opatření, kterých jsme se za poslední víc než rok dočkali, slouží blahu lidu, tak už nevím, co na to říct. Snad jen: budujte si ten krásný nový svět prosím beze mne. Nechte mne jen žít. Stačí mi, když nám, normální a svobodným bytostem darujete kousek nějaké země a my si tam budeme šťastně a spokojeně žít. Děkuju. Vy se tu klidně uduste v respirátorech a pod tíhou zákazů svorně zahyňte. Je mi to fuk.

Důvodem předložení je, že materiál reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19 a na připravované bezprostředně použitelné nařízení Evropské unie tzv. Digital Green Certificate. Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19, prodělaly onemocnění COVID-19 nebo byly testované na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu.

Vláda navrhuje, aby byl návrh zákona projednán v souladu s § 99 odst. 1 zákona         č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, ve stavu legislativní nouze vzhledem k mimořádným okolnostem, neboť jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů.

O minulé snaze vlády se dozvíte více zde.

%d bloggers like this: