Možná, že jste dnes jásali nad podivným krokem naší vlády – zrušením novely vyhlášky o povinném očkování proti covid. Ano, vypadá to skvostně a milostivě, jako dárek od vrchnosti. Zrušení vakcinace je přitom více než nelogické (z pohledu těch nahoře, samozřejmě) a měli bychom se mít jednoznačně na pozoru. Kdoví, co se chystá… Je dobré se také ptát, co se stalo na pozadí této mediálně vděčné vyhláškové šou. Vláda dnes totiž schválila novelu Pandemického zákona. Co to znamená?

Veškeré podkladové materiály zde.

Díky novele bude ministerstvo zdravotnictví velmi efektivně omezovat podnikání, aniž by musela vláda vyhlašovat nějaký přitroublý nouzový stav. Kromě bazénů se budou moci zavírat (třeba neočkovaným) i venkovní sportoviště. Do novelizovaného zákona se dostala i možnost omezit provoz základních a středních škol. Jak, proč a nač, to se ze zákona nedozvíme. „Vylepšené“ je i ustanovení o testování: doplněna je možnost přikázat testování např. dětem. Kromě testování je nově možno stanovit pdomínky přítomnosti fyzických osob na pracovišti či ve škole.

Hodně zajímavé je nové ustanovení znějící:

Mimořádným opatřením je příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 podle písmene m) s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem SARS-CoV-2, nejvýše však po dobu 72 hodin od podstoupení testu.

Kde odděleně? Co to znamená? Co to je za příkaz???

Podobný příkaz je pak možno dát i těm, kdo byli v zahraničí… ti, kdo se vrátí z ciziny, taky budou řádně a bez prodlení prolustrováni. Mimořádným opatřením totiž taky je:

příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS-CoV-2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky, o dopravním prostředku použitém při návratu do České republiky a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje.

To aby člověk raději nikam nejezdil, pokud nechce, aby stát znal málem i to, kolikrát šel v cizině na velkou…

Co dál najdeme v novele Pandy? Třeba to, že karanténa či izolace budou moci být nařizovány telefonem jakousi „vhodnou osobou“… V zákoně to má být proto, že soudy už zcela jasně řekly, že je třeba o karanténě a izolaci vydat správní rozhodnutí a toto doručit, a teror občanů kvůli tomu teď vůbec nefunguje. Vydávat rozhodnutí je náročné a obtíné. Je holt třeba přitvrdit, přišlápnout, přitáhnout vodítko.

Zajímavé také je, že Panda už nemá omezenou platnost. Asi tu s nmi bude na věky a nejspíš ji čeká řada dalších krásných novel.

Celkově to, že novela nesměřuje k dobru člověka a občana a že vláda jen vychytala „mouchy“, které snad ještě tu a tam umožňovaly lidem dostat se k soudu s porušováním jejich práv, potvrdila naše hlavní Fialka:

„Reagujeme jimi na zkušenosti s pandemickým zákonem, reagujeme na rozsudky Nejvyššího správního soudu, které ukázaly, že nebylo možné na základě tohoto zákona regulovat některé činnosti, například stravovací služby, diskotéky atd. Zákon je teď upraven tak, aby to v souladu s judikaturou, která mezitím vznikla, šlo. Rozšiřuje se také možnost vydávat opatření i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra tak, aby to korespondovalo se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Zákon přináší také nový způsob vyhlašování karantén a izolací,“ upřesnil předseda vlády.

Pokud byste si třeba mysleli, že ko*oty z NSS a tak trápí omezení lidských práv, které tahleta dementní novela přináší, tak chyba lávky. Soudci Nejvyššího správního soudu měli hlavně strach, jak vyplývá z připomínek, které k návrhu novely zákona vznesli, aby nemuseli moc pracovat, v ideálním případě se chtěly ty krysy povinnosti přezkumu zbavit vůbec, stejně jako u krizových opatření.

Naopak zaujal (opět) Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho připomínky:

ÚOOÚ dále upozorňuje, že podstatná část mimořádných opatření využívá (nejen) úředně získaných osobních údajů (včetně údajů zvláštní kategorie) k jiným účelům, než k jakým byla původně shromážděna.

Jestlipak to shromažďování údajů úplně o všem není tak trochu cílem toho všeho…

%d bloggers like this: