Zdá se, že svět se řítí do černé díry. Neumím si ani představit, jak moc těžké časy přijdou, protože nemám tak bohatou fantazii. Dnes, poté, co zdravý rozum prohrál tu nejvýznamnější a nejtěžší bitvu v dějinách, ve které se utkal se lží a nenávistí, je nad slunce jasné, že v budoucnu budeme možná bojovat o holý život a o přežití. Nikdo z nás si to neumí doopravdy představit, faktem ale je, že se to v řadě zemí na světě již stalo nebo se to děje (ne nutně v souvislosti touto „pandemií“).

Jsem si jistá, že všichni ti, kdo trvali na odpovědné ochraně „zranitelné části populace“ budou až do skonání věků tvrdit, že za to, že se náš krásný svět ocitl v troskácha že lidé umírají na banální nemoci nebo trpí hladem a bídou, může „ten virus“. Bude to ale jen další lež do sbírky mnoha dalších lží. Za to, co se stalo, co se děje a co se ještě stane, nemůže vůbec žádný virus. Můžeme za to jen a jenom my lidé a naše hloupé nerozumné reakce.

Zničená budoucnost našich dětí je naše vina. Je to daň za to, že jsme nemohli připustiti, že pár lidí (ano, je to prostě pár vzhledem k počtu lidí na světě) zemře. I kdyby to bylo 10% populace, jejich smrt by byla prostě v pořádku, protože jejich tvrzená ochrana způsobila neštěstí a trápení všech, dokonce i těch, kdo ještě vůbec netuší nebo tušit nechtějí, co se vlastně stalo a jaké to bude mít následky.

Dnes jsem četla dašlí z psychedelických úvah o tom, že je neobyčejně troufalé srovnávat to, co se děje, s pronásledováním židovského obyvatelstva za války. Nemyslím si, že je to troufalé, jen je to stupidní, protože to přirovnání prostě kulhá jak chromý šnek. Navíc je úplně zbytečné a o ničem nevypovídá – na co si vypomáhat berličkami z historie. Proč? Nač? Abychom působili erudovaně? Nemá to cenu.

Je hrozně hloupé si přivlastňovat to, co patřilo těm, kdo žili v minulosti. To, co se dělo, byly jejich životy, jejich činy a následky těchto činů. Bez jakékoliv pochyby bylo to, co se stalo židovskému obyvatelstvu, prostě odporné, obludné, neuvěřitelné, nechutné, bylo to něco, pro co se nedá najít přiléhavé označení. Co se ale dělo v carském Rusku? Co se dělo v zemích ovládnutých islámem? Kolik lidí neuvěřitelně trpělo? Stejně nebo snad mnohem zrůdnější než holokaust (vzhledem k počtu obětí, pokud to tak lze brát) bylo to, co se dělo v Sovětském svazu. Neumíme si představit, jak bylo obětem obrovského ruského hladomoru. Ještě horší snad byl režim Maův, kdybychom uvažovali o nějaké psychosoutěži. Děsivá byla Velká válka, kdy se lidé dostali do přímého kontaktu s vraždící silou a životnost hochů nasazených u Verdunu byla v řádu hodin. Odporná byla rovněž třicetiletá válka, která dopadla na civilní obyvatelstvo jako bič boží a zdecimovala ho k nepoznání.

To, co o minulosti víme, stejně není pravidvé. Ve škole jsme nikdy nezjistili pravdu, nikdy jsem ji nevyčetli z knih. Dějiny se píšou různě. Nevíme ani omylem, jak moc doopravdy trpěl člověk, který musel učinit nejhorší rozhodnutí ve svém životě. Máme k dispozici jen hloupé útržky, papouškujeme nesmysly. Proto musíme historii pořád opakovat, protože jen kloužeme po povrchu líbivých srdceryvných řečiček o soucitu.

To, že používáte „argument žlutou hvězdou“, je hrozně kontraproduktivní. Vaši názoroví odpůrci vás budou jen ponižovat a bezdůvodně ponižovat, protože jste jim dali nástroj. Vaši nepřátelé nikdy neuznají, že to, co se děje dnes, je stejně zvrácené a hrozné, jako to, co se dělo už tolikrát v historii, protože svět se zdá být ještě místy normální, ještě jsme občas schopni zahlédnout zablýsknutí starých dobrých časů. To, že dosud tančíme pod šibenicí, to, že na horní palubě ještě podávají kaviár, vůbec nic, ale lautr nic neznamená. Nevypovídá to nic o tom, že se blížíme zřejmě nejhoršímu období lidstva v dějinách.

Není totiž vůbec zapotřebí, aby tyrané způsobovali svým obětem fyzickou bolest jako nacističtí vedoucí táborů. Psychické týrání a život v naprosté bídě, pod totální kontrolou a v neustálém strachu o holý život je podle mého názoru mnohem horším peklem. Navíc se týká prostě všech lidských bytostí. Neskonale obrovské masy živých, které budou trpět proto, že se chránila hrstka lidí před smrtí. Proč? Nač? To už nikoho nezajímá a v boji o život ani zajímat nebude.

P. S.: Omlouvám se za své dřívější názory, podle kterých ještě v naší době nebylo tak zle jako v některých historických etapách. Ano, právě teď není tak zle, ale… Byla jsem jen naivní trouba, která si nechtěla připustit rozsah hrůzy, která se valí na její rodinu… pořád si myslím, že bychom neměli nosit žlutou hvězdu, ale jen proto, že to vůbec ničemu neprospívá, dává to hůl našim nepřátelům, aby nás mohli snáze bít a navíc to ani o ničem to nevypovídá. Najděme si vlastní cestu, nechtějme opakovat hnusnou minulost. Přece o ty hvězdy doopravdy nestojíme, nebo snad ano?

Hlavně ale prosím nevěřte, že to, co se brzy přihodí, všechna ta drahota, chudoba, obavy, strach, nedostatek a všechno ostatní s tím spojené má na svědomí nějaký hloupý virus. Nemá. Je to jen a jen vaše vina, že jste zlo nechali být a vyhrát. Nic z toho se stát nemuselo, kdybyste se nenechali vlákat do pasti a neklepali se strachem ze smrti a umírání, ale namísto toho bojovali o život.

P. S.2: Třeba je to všechno jen černočená vize a svět bude ještě krásný a růžový jako nejvyžvejkané Pedro. To se taky může klidně stát a asi je lepší upínat mysl tímto směrem, no ne? Zkrátka doufat v nejlepší a připravovat se na nejhorší, protože to, že se nám někdo pokouší vzít radost a víru v lepší zítřky je asi to nejpodlejší ze všeho. Tak se nedejte!

%d bloggers like this: