Společnost je zásadně rozdělená a nikdy už to nebude dobré. Není totiž možné, aby znesvářené strany uznaly, že „ti druzí“ mají pravdu. Nejde ale jen o rozdělení na ty, kdo věří v to, že situace je zlá a bude hůř a že jediným problémem, který máme, je virus, a na ty, kteří naopak říkají, že virus tu sice je, ale co s tím, nic, smrt je normální, neděje se nic výjimečného, jedeme dál a děláme opatření, která jsou rozumná a možná a nezničí společnost a nechají normálně žít většinu populace, aby se ti silní mohli dál start o ty slabší. Tyto dva tábory zvolily natolik odlišný pohled na svět, že neexistuje most, který by je mohl spojit.

Kromě toho se ale společnost s velkou pravděpodobností velmi brzy ostře vyhraní proti důchodcům. A to je obrovský problém. Média a vláda a celý svět každý svůj obludný krok obhajují tím, že chrání „naše seniory“, ty nebohé babičky a dědečky. Předstírají, že senioři jsou jakási homogenní masa ubohých sotva lezoucích tvorů, kterým nezáleží na ničem, než aby si v poklidu nakoupili ve vyhrazených hodinách a aby se dožili dalšího bídného dne. Charakterizují seniory jako chudáčky, kteří se jen třepou na to, aby omezili svoje potomky a zničili jim život v zájmu své nejisté záchrany.

Mezi seniory jsou ale taky příčetní a chytří lidé, kteří toho všeho mají dost. Nestojí o omezování svého života, chtějí roky, které jim zbývají, prožít kvalitně. Nejsou pitomí, aby nevěděli, že třeba taky zemřou. Nepřejí si, aby kvůli nim nevýslovně trpěli druzí. Chtějí se scházet s přáteli, chtějí se vidět s rodinou, chtějí chodit na univerzitu třetího věku, chtějí mít nové zkušenosti, chtějí cvičit jógu a sedět v kavárně nebo na pivu.

Až tohle celé skončí a lidé se ocitnou na dlažbě, budou chudí, deprivovaní a nešťastní, bez peněz a bez práce a bez nadějných vyhlídek, nebudou mít soucit s těmi, kterým je dnes normální pomáhat. Nikdo nebude chtít, aby se z jeho skromného přídělu ukrajovalo pro ty, kdo potřebují sociální dávky a mnoho zdravotní péče. Svádět dnes všechna omezení na pofidérní ochranu důchodců je obludné, protože až přijde obrovská krize, kterou nevyvolal žýádný koronavirus, ale všechny ty zvrácené kroky našich vlád, budou lidé hledat, kdo je viníkem jejich špatné situace. A najdou ho právě v seniortech. To kvlkli nim se jim povede špatně. Dav hledá zkratky a taky je najde.

Přitom je naprosto zřejmé, že vládě a všem politikům jsou zrovna důchodci naprosto ukradení. Sprostě je zneužívají a zaklínají se tím, že jim pomáhají. Neměli bychom jim dovolit, aby tak ubližovali jedné skupině obyvatel a vyvolávali proti nim hlubokou nenávist. Vy všichni, kdo jste „odpovědní, myslíte na druhé, chráníte ty nejslabší“, vy si uvědomte, že to bude vaše vina, až se slabším povede vážně zle. To vy jste to chtěli a dovolili. Navíc jenom proto, že jste slabí a bojíte se sami o sebe.

%d bloggers like this: