„Uvědomme si, co z dětí kvůli stávající situaci vychováváme. Jsou doma, výuka probíhá nedostatečně, prohlubují se sociální rozdíly a závislost na internetu. Když půjdeme dál, tak můžeme přidat alkoholismus u matek, problémy v rodinách, možná i sebevraždy. Řada těch současných opatření je problematických.“ Poslechněte si víc o tom, co k obrovským dopadům koronaviru říká profesor Špičák.

%d bloggers like this: