Už jsme několikrát psali o rozhodnutí portugalského soudu a o soudech rakouských, jejichž poslední rozhodnutí o PCR testování bylo více než zajímavé. Nyní vydaly hodně dobré rozhodnutí soudy německé. Otázkou je, kdy si konečně dodají odvahy české soudy a řeknou, že celá pandemie stojí na dosti podivných PCR testech.

Výmar – město Goetheho, Schillera i nacistů. Nyní také spravedlivých soudů

Soud ve Výmaru rozhodoval před pár dny o žalobě na testování žáků, dodržování nesmyslných rozestupů a podmiňování školní docházky nošením ústenek. Výmarští soudci musí být hrozní konspirátoři, protože potvrdili, že roušky škodí dětskému zdraví a testy jsou neprůkazné a nedají se použít k identifikování nemocných lidí. Soud rozhodl, že žádný z uvedených nesmyslů není možné dětem ani studentům nařizovat.

Výmarský rozsudek je k dispozici zde.

Soud řekl (ne úplně doslovný překlad, nejsme němčinářka, bohužel):

I. Ředitelům a učitelům škol, stejně jako nadřízeným vedení škol se zakazuje nařídit nebo předepsat těmto a všem ostatním dětem a žákům vyučovaným na těchto školách následující:)

1. nosit obličejové masky všeho druhu ve třídě a v prostorách školy a to zejména ty, které zakrývají ústa a nos; tedy chirurgická maska a maska FFP2 nebo jiné.

2. udržovat minimální vzdálenost mezi sebou navzájem nebo k jiným osobám, která přesahuje to, co bylo obvyklé před rokem 2020.

3. účastnit se rychlotestů k určení viru SARS-CoV-2.

II. Ředitelům a učitelům škol pro děti A, narozené dne … a B, narozené …, jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení těchto škol se nařizuje aby pokračovala výuka těchto dvou a i všech ostatních dětí a žáků, kteří jsou na těchto školách vyučováni.

Těžko říct, jak to bude u nás, kde prý soudci drze vyžadují po advokátech prokázání testování.

Zajímavé je, že téměř současně padlo rozhodnutí jiného německého soudu, tentokrát ve Weilheimu.

Článek o rozhodnutí zde.

Rozsudek se týkal jen indoviduálního dítěte (pochopila jsem, že nešlo o správní přezkum, ale o civilní spor se školou“.

Soudkyně ale podle článku řekla (na základě znaleckého posudku), že každý, kdo donutí nosit dítě roušku, ohrožuje jeho blahobyt a zasahuje bez odůvodnění do dětských práv.

Znovu zdůrazňuji, že jsme měla němčinu jen 4 roky na gymplu a i když mám v žilách po pradědovi germánskou krev, jsem při čtení článku z německých novin odkázána na google překlad. Budu vděčná, když by mi někdo napsal víc.

Tak soudům zdar a přejme si, aby i ty naše měly trochu víc rozumu, odvahy a hlavně soucitu s lidskými bytostmi.

%d bloggers like this: