Už se zdálo, že z bitvy s Ústavním soudem nevzejde nic dobrého. Až do včerejška, kdy jsem obdržela další milý dopis z Joštovy 10. A proč mám radost? Protože Ústavní soud konečně řekl, že v sekulárním státě, jakým Česká republika bezpochyby je, nemá náboženství přednost před právním řádem a požadavky, které stát klade na organizaci veřejného života. Je to ta nejlepší zbraň pro boj s politickým islámem. Děkujeme, soudci. Přesně k tomu naše ústavní stížnost směřovala. Konečně můžeme po dlouhých měsících říci, že jsme vyhráli důležitou bitvu pro naši budoucnost!

Co konkrétně Ústavní soud řekl a proč? Domáhala jsem se ochrany svého práva na víru. Jsem pevně přesvědčena (a s tím ani odmítnutí Ústavního soudu nic neudělá), že svoboda je to nejcennější, co máme. Pevně v ni věřím a věřit budu, bude to navždy, do posledního dechu, moje niterné přesvědčení . Protože stát bezprecedentním způsobem do mé svobody zasáhl, rozhodla jsem se po vzoru muslimů bránit svá práva u soudu a argumentovat tím, že mi stát nedovoluje vykonávat moje náboženství.

Přečtěte si opravdu pozorně odpověď Ústavního soudu. Vězte, že díky tomu už nikdy nebude islám moci požadovat, aby se mu náš veřejný život anebo právní řád podřídil.

„Z její argumentace (tím je myšleno mé, pozn. autorky) vyplývá, že na své svobodě dle čl. 16 Listiny se cítí být dotčena již tím, že podle jejího názoru stát její víru nesdílí, respektive jedná v rozporu s ní – to však samo žádným zásahem do jejích ústavně zaručených práv a svobod není a být nemůže (jedná se naopak o podobnou situaci, jako kdyby například vyznavač křesťanství měl za porušení svých ústavních práv to, že stát nevěří v Boha či jedná v rozporu s Desaterem Božích přikázání).

ČTETE SPRÁVNĚ. VYZNAVAČI NÁBOŽENSTVÍ, JAKÉHOKOLI (SIC!), NESMÍ PO STÁTU POŽADOVAT, ABY JEJICH VÍRU SDÍLEL, SOUHLASIL S NÍ A PODŘIZOVAL SE JÍ. NEMUSÍME UŽ ŘEŠIT, ŽE SE MUSLIMŮ DOTÝKÁ NERESPEKTOVÁNÍ KORÁNU.

Uf, dnes se mi bude po dlouhé, dlouhé době, kdy mne politický islám a jeho tvrdé útoky na svobodu a na hodnoty, které my civilizovaní lidé v Evropě sdílíme, děsil, opravdu dobře spát. Já to nakonec snad kolegům z Joštovy odpustím. Soudci Uhlířovi bych nejraději za tuto citaci poslala přes Twitter poděkování, ale nevím, jestli si mne nezablokoval stejně jako Davida. Předsedovi Rychetskému bych s radostí dala tu nejlepší bonboniéru. Možná by si ji ale nevzal, když mu musí i vlastní děti podávat věci výhradně přes plot: „Ano, moje žena tvrdí, že jsem rizikový, a když jsem v Praze, tak mě drží zavřeného v domácnosti a i děti podávají přes plot různé věci, když nám třeba nakoupí a podobně.“ Hlavní poděkování ale míří k soudkyni zpravodajce Šimáčkové. Čekali jsme ostrý vyhraněný postoj od kohokoli, ale od ní úplně ne.

Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 99/20 je dostupné zde.

P. S. Ještě Donald vyhraje bitvu o volby a svět se může začít ubírat směrem k hezké budoucnosti.

%d bloggers like this: