Dnes ráno jsem se probudila s úžasnou myšlenkou: spolu s volbami do Sněmovny se musí konat stovky místních referend! O čem by byla? Inspirovalo mne ono hlasování na Novinkách, podle kterého bychom měli ke covidu přistupovat jako k obyčejným respiračním chorobám:

Zdroj: Novinky.cz

Místní referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Když referendum proběhne v obci platně a závazně (hlasuje dost lidí), tak zastupitelstvo musí volky nevolky udělat všechno, co může, aby vůli lidu naplnilo. Proto při vhodně položené otázce by zastupitelé museli napnout všechny síly k tomu, aby skutečně vrátili zemi do nomrálu. Nemohou sice zasahovat do toho, jaká budou opatření a jestli nebude nouzový stav, ale obce by třeba musely podávat žaloby, musely by usilovat o opakovaná jednání s ministrem, musely by udělat vše, co můžou, aby děti nechodily ve škole v rouškách a nebyly testované (obce jsou totiž zřizovatelé škol!) a podobně.

Jak uspořádat referendum? Je to celkem snadné!

Nejtěžší bude správně položit otázku. Já bych si to představovala nějak takto:

Souhlasíte s tím, aby obec v samostatné působnosti jako subjekt, jehož úkolem je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pečovat o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů udělala vše, co je možné, aby skončily restrikce související s koronavirem a k viru se přistupovalo jako k běžnému viru, se kterým se musíme naučit žít, zejm. aby:

  • děti ve školách (základních i mateřských, jichž je obec zřizovatelem) nemusely podstupovat testování a nemusely nosit prostředky „ochrany“ dýchacích cest;
  • občané nebyli rozdělováni podle toho, zda podstoupili či nepodstoupili očkování a aby neočkovaní nebyli diskriminiváni;
  • aby nebyly zakazovány nebo omezovány legální podnikatelské aktivity na území obce;
  • aby nebyl občanům zakazován volný pohyb po území obce;
  • aby občané nebyly nuceni ničit si své zdraví nošením respirátorů, ústenek a jiné „ochrany“ dýchacích cest;“
  • a veškeré jiné kroky v samostatné působnosti obce směřující k návratu země do normálního stavu, jaký byl před březnem 2020?

Když se bude referendum konat spolu s volbami do Poslanecké sněmovny, mohl by z toho být docela dobrý výsledek!

%d bloggers like this: